To, co łączy wszystkich tegorocznych laureatów, to odwaga – ta niezbędna do działania i myślenia na rzecz wspólnoty, którą współtworzymy.

Odwaga wymagająca niekiedy mówienia i działania wbrew oficjalnym narracjom, czy naciskom silniejszych instytucji. Wreszcie odwaga, aby bronić godności tych ludzi, którym została ona zabrana. Tacy właśnie są nasi bohaterowie.   

Nagrodę za pisarstwo, które stanowi kontynuację Tischnerowskiego “myślenia według wartości”, otrzyma Zbigniew Nosowski, dziennikarz, publicysta, działacz katolicki, redaktor naczelny czasopisma “Więź”.

Z kolei w kategorii zaangażowanie społeczne”, laureatami Nagrody zostali Grupa Granica i Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

W pierwszym przypadku Jury doceniło cykl artykułów „Przeczekamy i prosimy o przeczekanie”, w którym Nosowski ujawnił przypadki krycia nadużyć seksualnych w diecezji szczecińskiej i gdańskiej, oraz książkę Nosowskiego „Szukanie nadziei”, czyli zbiór najważniejszych publikacji z ostatnich kilkudziesięciu lat. W drugiej kategorii Kapituła Nagrody wskazała na szczególną rolę obu organizacji w pomocy uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy.

Gratulujemy wszystkim laureatom!  

Zapraszamy na spotkanie z naszymi Bohaterami podczas gali wręczenia Nagrody – 24 listopada o 18:00 do Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie.

Nagroda Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości, empatii, bliskość, intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra. Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia szczególnego, bo doceniającego nie tylko intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter i postawę wobec świata.

 

Kontakt dla mediów:

Diana Sałacka

Koordynator Promocji 

[email protected]

+48 698919087