Tegoroczne Dni Tischnerowskie odbędą się w dniach 20-22 kwietnia. Głównym organizatorem obecnej edycji jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Głównym gościem imprezy będzie wybitny niemiecki socjolog Hans Joas.

Najważniejsze punkty tegorocznych Dni Tischnerowskich to: wykład głównego gościa w ramach cyklu „Colloquia Tischneriana”, „Jaskinia filozofów” z jego udziałem, a także wręczenie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera.
Hans Joas wykładał socjologię na wielu uczelniach niemieckich i zagranicznych. Obecnie jest związany z Humboldt-Universität zu Berlin oraz University of Chicago. W swoich badaniach zajmował się m.in. pochodzeniem wartości (jego książka na ten temat, „Powstawanie wartości”, ukazała się w języku polskim w 2009 roku), wpływem wojny na kształtowanie się nowożytnych społeczeństw (w książce „War and Modernity” opublikowanej w 2003 roku), a także rolą religii w życiu społecznym i problematyką sakralizacji oraz desakralizacji (książki „Do We Need Religion?” oraz „The Sacredness of the Person: A New Genealogy of Human Rights”).
Uważany jest za jednego z najważniejszych współczesnych socjologów. Prowadzone przez niego badania mają na celu przezwyciężenie uproszczeń, jakie pojawiały się i pojawiają w teorii sekularyzacji, oraz jałowych konfliktów pomiędzy fundamentalizmem sekularnym i religijnym. Uczestniczy w wielu inicjatywach mających na celu lepsze zrozumienie zachodzących obecnie procesów cywilizacyjnych, współpracując m.in. z Charlesem Taylorem i Jose Casanovą, którzy byli już gośćmi krakowskich Dni Tischnerowskich.
Odbywające się po raz siedemnasty Dni Tischnerowskie są organizowane przez pięć instytucji: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.