„Prawa człowieka w dawnej polskiej tradycji filozoficznej” – taki tytuł nosi wykład, który w najbliższy poniedziałek 16 stycznia wygłosi Steffen Huber, znawca filozofii polskiego renesansu i jednocześnie tłumacz pism Józefa Tischnera na język niemiecki. Wykład rozpocznie się o godz. 18 w siedzibie IMJT w Krakowie (ul. Sławkowska 14, I p.).

Urodzony w Niemczech Steffan Huber jest doktorem habilitowanym i kierownikiem Zakładu Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Specjalizuje się w filozofii polskiej okresu renesansu, zajmując się m.in. myślą Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skarbimierza, Andrzeja Wiszowatego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzi seminarium „Źródła filozofii staropolskiej”. Ostatnio opublikował pracę „Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego” (2014). Ponadto jest autorem niemieckiego tłumaczenia „Sporu o istnienie człowieka” Józefa Tischnera i członkiem Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

Zdjęcie: strona internetowa Instytutu Filozofii UJ.