29 września zmarła Bogdana Pilichowska-Ragno, etnolożka i działaczka społeczna, laureatka Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera z 2002 roku. „Najwspanialsza kobieta świata. Uratowała wielu ludzi, tysiące. Ludzi, których nie było stać na zakup leków. Bogdana, mądra, wrażliwa, nieobojętna wobec potrzeb innych”, napisała po jej śmierci Janina Ochojska.

Z wykształcenia etnolożka, zajmowała się m.in. tematyką obrzędów i zwyczajów krakowskich; publikacje na ten temat przygotowywała wspólnie ze swoim mężem Janem Bujakiem. Z czasem jej głównym zajęciem stało się opracowywanie archiwaliów. W utworzonej w 1988 roku Fundacji Kyoto-Kraków prowadziła Archiwum Andrzeja Wajdy.

W latach 80. zaangażowała się w przyjmowanie i rozdział pomocy humanitarnej napływającej z Europy Zachodniej do Krakowa. Przez kilka pierwszych lat udostępniła na magazyn swoje własne mieszkanie. W 1989 roku wspólnie z Alainem Michelem, Janiną Ochojską i Zbigniewem Chłapem zarejestrowała polską Fundację EquiLibre. Rok później, przy wsparciu członkiń i członków osiedlowego Komitetu Obywatelskiego Solidarność, na krakowskim osiedlu Widok powstała Apteka Darów, który wydawała na recepty leki przywożone z zagranicy. Działalność apteki, mieszczącej się w piwnicach osiedlowego ośrodka zdrowia, opierała się na zaangażowaniu wolontariuszek i wolontariuszy, którzy sortowali i wydawali leki, tłumaczyli opisy, prowadzili korespondencję z darczyńcami i potrzebującymi. Leki, środki opatrunkowe czy odżywki z Apteki Darów docierały do różnych zakątków Polski, a także m.in. do Ukrainy.

Żeby móc sprawniej prowadzić rozrastającą się działalność, stworzono Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, a Bogdana Pilichowska-Ragno została jego prezeską. W 1998 roku ukazała się niewielka książeczka ks. Józefa Tischnera „Pomoc w rachunku sumienia”. Na życzenie autora całkowity zysk z tej kilkakrotnie wznawianej książki przekazywany był na konto Stowarzyszenia. Apteka działa do dziś, bo wciąż z zaprzyjaźnionych środowisk z Zachodu napływa pomoc.

Za swoją działalność społeczną Bogdana Pilichowska-Ragno otrzymała w 2002 roku Nagrodę Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera w kategorii „inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata”. W 2011 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kochała koty i papierosy.

Pogrzeb Bogdany Pilichowskiej-Ragno odbędzie się w środę 4 października o godz. 11.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Reportaż Anny Goc o jej życiu i działalności, zatytułowany „Działalność podziemna” i opublikowany w 2018 roku w „Tygodniku Powszechnym”, można przeczytać tutaj. []

Na zdjęciu: Bogdana Pilichowska-Ragno w Aptece Darów. Autorką zdjęcia jest Grażyna Makara / „Tygodnik Powszechny”.