Anna Dymna, Małgorzata Olasińska-Chart, ks. Józef Krawiec, Robert Więckiewicz i Kuba Wygnański będą gośćmi wydarzeń zaplanowanych na piątek 29 marca. Usłyszymy teksty Tischnera w wykonaniu znakomitych autorów, będziemy też mogli podyskutować o zawartych w nich tezach.

 

Dwie pierwsze zaplanowane na ten dzień imprezy odbędą się w Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego (ul. Straszewskiego 22). O godz. 11 na scenie pojawi się Anna Dymna, która przeczyta krótki tekst ks. Tischnera, napisany w 1999 r. specjalnie dla niej na potrzeby organizowanego wtedy koncertu charytatywnego dla uchodźców z Kosowa. Tekst będzie wstępem do dyskusji: „Jak przerwać spiralę nienawiści?”. Obok Anny Dymnej, założycielki i szefowej Fundacji „Mimo Wszystko”, wezmą w niej udział Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej, ks. Józef Krawiec, kapelan więzienny i opiekun bezdomnych, oraz Kuba Wygnański, animator działań społecznych, doradca wielu organizacji działających w „trzecim sektorze”. Prowadzący spotkanie Wojciech Bonowicz będzie pytał o to, jak w każdym z obszarów, na których działają zaproszeni goście (a są wśród nich m.in. dwaj laureaci Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera), można zrobić coś, co zapobiegnie eskalacji przemocy – zarówno słownej, symbolicznej, jak i fizycznej.

O godz. 17 na tej samej scenie rozpocznie się „Czytanie Tischnera”. W tym roku weźmie w nim udział Robert Więckiewicz, aktor znany m.in. z głównych ról w filmach „Wszystko będzie dobrze”, „W ciemności”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei” czy „Kler”. Przeczyta on esej „Darowane pięć minut” z książki „Kot pilnujący myszy”, która ukaże się w przeddzień 19. Dni Tischnerowskich. Jest to zbiór niepublikowanych dotąd w książkach artykułów ks. Tischnera z okresu polskiej transformacji. W tekście „Darowane pięć minut”, napisanym w momencie, kiedy proces wstępowania Polski do Unii Europejskiej dopiero się rozpoczynał, Tischner ukazuje polskie społeczeństwo z jednej strony cieszące się odzyskaną wolnością i otwierającymi się możliwościami, z drugiej – „unieruchomione między bolesnym wspomnieniem przeszłości i porażoną lękiem wizją przyszłości”. Po lekturze przewidziana jest, jak zwykle, rozmowa o głównych tezach artykułu, w której obok Roberta Więckiewicza udział wezmą Agnieszka Foryś, nauczycielka języka polskiego z VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, oraz Wojciech Bonowicz, redaktor książki.

Na godz. 19.30 do swojej siedziby zaprasza Instytut Myśli Józefa Tischnera (ul. Sławkowska 14, I piętro, sala wykładowa po lewej stronie). Odbędzie się tam Otwarte Forum Filozoficzne OFF TISCHNER, podczas którego słuchaczki i słuchacze 19. Dni Tischnerowskich będą mogli wymienić się opiniami na temat tego, co usłyszeli podczas imprezy. W spotkaniu wezmą udział filozofowie związani z IMJT.

Również tego dnia wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny i nie wymaga zaproszeń.

 

Autorem zdjęcia jest Jędrzej Kogut.