Wykład prof. Marka Krawczyka poświęcony etycznym dylematom medycyny będzie głównym wydarzeniem czwartku 28 marca – drugiego dnia 19. Dni Tischnerowskich w Krakowie.

 

Dzień ten będzie bogaty w wydarzenia. Przed południem – o godz. 11 – w Auli Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24) spotkają się filozofowie reprezentujący różne sposoby uprawiania filozofii: Marek Drwięga (UJ, IMJT), Adam Workowski (UPJPII, IMJT) oraz Wojciech Załuski (UJ). Dyskusję zatytułowaną „Tischnera myślenie o człowieku”  poprowadzi Maria Karolczak (IMJT). Filozofia człowieka to przedmiot, który ks. Tischner wykładał przez wiele lat na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jego myśl zmieniała się – Tischner przesuwał poszczególne akcenty, wprowadzał nowe wątki, aż w końcu jego antropologia filozoficzna przybrała postać filozofii dramatu. Zachowały się wydane poza zasięgiem cenzury skrypty z tych wykładów, notatki studentów, a także magnetofonowe rejestracje niektórych z nich. W oparciu o nie Instytut Myśli Józefa Tischnera przygotowuje czwarty tom „Dzieł zebranych” swojego patrona. Książka, niestety, nie ukaże się na Dni Tischnerowskie, ale dyskusja może stanowić znakomite przygotowanie do jej lektury.

O godz. 17 w Auli Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) odbędzie się główny wykład Dni Tischnerowskich z cyklu „Colloquia Tischneriana”. Wygłosi go prof. Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wybitny chirurg i transplantolog. Temat wykładu: „Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne?”. Medycyna jest jednym z najbardziej „wrażliwych etycznie” obszarów nauki. Wykład gościa głównego Dni ma nas wprowadzić w niektóre spośród dylematów, jakie wiążą się z jej nowymi i stale rosnącymi możliwościami.

Po przerwie, około godz. 18.30, w tym samym miejscu o głównych watkach wykładu będą z jego autorem dyskutować goście „Jaskini filozofów”: psychiatra i psychoterapeuta Bogdan de Barbaro (UJ), filozofka specjalizująca się w etyce i bioetyce s. Barbara Chyrowicz (KUL; laureatka Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera za książkę „O sytuacjach bez wyjścia w etyce”) oraz filozof specjalizujący się w etyce transplantacji Piotr Grzegorz Nowak (UJ, autor wydanej niedawno książki „Etyka – śmierć – transplantacja”). Rozmowę poprowadzą dziennikarze Anna Mateja (autorka m.in. książki o historii polskiej transplantologii „Serce pasowało” oraz wydanego ostatnio reportażu historycznego „Recepta na adrenalinę”) i Wojciech Bonowicz.

Wstęp na wszystkie czwartkowe wydarzenia jest wolny; nie są wymagane wejściówki. Zapraszamy!

 

O gościu głównym 19. Dni Tischnerowskich można więcej przeczytać tutaj.