W piątek 24 kwietnia będzie można wziąć udział w trzeciej sesji konferencji „Co się stało z naturą ludzką?”, w czasie której wystąpią: o. Jan A, Kłoczowski, Karol Tarnowski, ks. Georg Essen (Bochum), Elżbieta Paczkowska-Łagowska i ks. Christoph Böttigheimer (Eichstätt). Po południu – w Auditorium Maximum UJ – główny wykład Dni z cyklu Colloquia Tischneriana wygłosi ks. Michał Heller. Weźmie on też udział w „Jaskini filozofów”, która – jak całe Dni – nosi tytuł „Spór o człowieka”.

Oto szczegółowy program piątku 24 kwietnia:

24 kwietnia (piątek)

godz. 9.00
Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

Sesja III: Drogi wyjścia z impasu – spojrzenie w przyszłość
Prowadzenie: o. dr Grzegorz Chrzanowski OP (UPJPII, Kraków)

9.15−9.45 „Czy homo religiosus jest prawdziwym człowiekiem?” – o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP (UPJPII, Kraków)
9.50−10.00 „Dialogiczne koncepcje natury ludzkiej. J. Tischner” – prof. dr hab. Karol Tarnowski (UPJPII, Kraków)
10.25−10.55 „Natura Człowieka – nauki szczegółowe i filozofia resp. teologia chrześcijańska w dyskusji” – ks. prof. dr Georg Essen (Universität Bochum, Bochum, Niemcy)
11.15−11.45 „O otwartości istoty ludzkiej i jej konsekwencjach dla uprawiania antropologii filozoficznej. Z rozważań O.F. Bollnowa” – prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (UJ, Kraków)
11.50−12.20 „Natura człowieka – znaczenie antropologii biblijnej dla dzisiejszego rozumienia człowieka” – ks. prof. dr Christoph Böttigheimer (KU Eichstätt, Eichstätt, Niemcy)

12.30-13.30 Dyskusja

godz. 17.00
Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Colloquia Tischneriana
„Człowiek sceny, człowiek dramatu” – wykład ks. prof. dr. hab. Michała Hellera

godz. 18.00
Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Jaskinia filozofów: „Spór o człowieka”
W debacie udział wezmą: ks. Christoph Böttigheimer, ks. Michał Heller, Zbigniew Stawrowski
Prowadzenie: Inga Mizdrak i Mateusz Hohol

Wstęp na wszystkie tegoroczne imprezy jest wolny i nie wymaga zaproszeń. Program całej imprezy można znaleźć tutaj.