„Co się stało z naturą ludzką?” – to temat konferencji naukowej, która wypełni drugi dzień 15. Dni Tischnerowskich, czwartek 23 kwietnia. Tego dnia posłuchać będzie można m.in. wykładów Ugo Perone (Berlin), ks. Jeana Greischa (Paryż), Markusa Endersa (Freiburg/Br.), Janiny Gajdy-Krynickiej i ks. Roberta Woźniaka. A wieczorem – „Czytanie Tischnera” z Piotrem Cyrwusem.

Na ten dzień zaplanowano dwie sesje wspomnianej konferencji: Współczesne koncepcje natury ludzkiej” oraz „Historyczne uwarunkowania współczesnych koncepcji natury ludzkiej”. Obrady w Auli Collegium Novum UJ prowadzić będą ks. Miłosz Hołda i Przemysław Rojek. Podczas wieczornego „Czytania Tischnera” w PWST Piotr Cyrwus przeczyta dwa rozdziały „Sporu o istnienie człowieka” ks. Józefa Tischnera („Śmierć człowieka” oraz „Spór o istnienie człowieka”). Po lekturze będzie czas na dyskusję, która animować będą Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner.
Po północy w „Trójce pod księżycem”, audycji Barbary Marcinik w Trzecim Programie Polskiego Radia, będzie można posłuchać rozmowy o Dniach Tischnerowskich.

Oto szczegółowy program czwartku 23 kwietnia:

godz. 9.00
Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Co się stało z naturą ludzką?
(tłumaczenie symultaniczne)

Sesja I: Współczesne koncepcje natury ludzkiej
Prowadzenie: ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII, Kraków)

9.15−9.45 „Mieć naturę a być naturą. Refleksja antropologiczna” – prof. dr Ugo Perone (Humboldt Universität, Berlin, Niemcy)
9.50−10.20 „Człowiek między naturą a łaską” – ks. dr hab. Robert Woźniak (UPJPII, Kraków)
10.25−10.55 „Historyczność natury ludzkiej – rozpoznania G. Böhmego” – prof. dr hab. Stanisław Czerniak (PAN, Warszawa)
11.15−11.45 „Kim jesteśmy? Metamorfozy antropologii filozoficznej” – ks. prof. dr Jean Greisch (L ́Institut Catholique, Paryż, Francja)

11.50−12.50 Dyskusja

Sesja II: Historyczne uwarunkowania współczesnych koncepcji natury ludzkiej
Prowadzenie: dr Paweł Rojek (UPJPII, Kraków)

14.30−15.00 „Spory o naturę człowieczą w filozofii starożytnej” – prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka (UWr, Wrocław)
15.05−15.35 „Uwagi na temat znaczenia myśli średniowiecznej dla rozwoju chrześcijańskiego rozumienia natury ludzkiej” – prof. dr Markus Enders (Universität Freiburg, Freiburg/Br., Niemcy)
15.40−16.10 „Reforma filozofii człowieka – Kartezjusz, Spinoza” – dr hab. Przemysław Gut (KUL, Lublin)
16.30−17.00 „Rozumność istotą człowieka, czyli niespełniona nadzieja oświecenia” – prof. dr hab. Aleksander Bobko (URz, Rzeszów)
17.05−17.35 „Zmiana paradygmatu myślenia o naturze ludzkiej: Dilthey, Heidegger” – ks. dr hab. Jarosław Jagiełło (UPJPII, Kraków)

17.40–18.40 Dyskusja

godz. 19.00
Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
Czytamy Tischnera
Głośna lektura fragmentu książki Józefa Tischnera pt. „Spór o istnienie człowieka” w interpretacji Piotra Cyrwusa oraz dyskusja z udziałem publiczności
Moderatorzy: Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner

Wstęp na wszystkie tegoroczne imprezy jest wolny i nie wymaga zaproszeń. Program całej imprezy można znaleźć tutaj.