Instytut Myśli Józefa Tischnera, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na premierę książki „Maski i twarze patriotyzmu”, będącej zbiorem wykładów i rozmów, które miały miejsce podczas XI Dni Tischnerowskich. Spotkanie, w którym udział wezmą prof. Jerzy Szacki, prof. Zbigniew Stawrowski oraz dr Tadeusz Szawiel odbędzie się w sobotę 16 marca o godz. 17 w warszawskim Traffic Clubie. Współautorzy książki rozmawiać będą o współczesnym patriotyzmie, relacjach między jednostkami a wspólnotami oraz o Dniach Tischnerowskich. Spotkanie poprowadzi Mateusz Matyszkowicz.
„Maski i twarze patriotyzmu” to najnowsza publikacja Europejskiej Sieci Pamięć
i Solidarność oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera zawierająca zapis wykładów
i rozmów wybitnych myślicieli, filozofów, socjologów i teologów, którzy spotkali się podczas XI Dni Tischnerowskich w Krakowie.

Obok rozważań prof. Jerzego Szackiego wokół postrzegania patriotyzmu jako „błędu”
i jako „cnoty”, znalazły się w niej m.in.: próba odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje metafizyka państwa?” pióra dr. Marka A. Cichockiego, rozprawy prof. Zbigniewa Stawrowskiego o ojczyźnie i patriotyzmie w duchu tischnerowskim, wykład
prof. Władysława Stróżewskiego pt. „Problemy uczestnictwa”, a także zapis niezwykłej rozmowy z jego udziałem pt. „O ojczyźnie, miłości i innych sprawach”, w której dyskutował z dr. Jánem Čarnogurským – działaczem opozycyjnym i byłym premierem Słowacji, oraz o. prof. Janem Andrzejem Kłoczowskim, Wojciechem Bonowiczem
i Elżbietą Kot.

Publikacja „Maski i twarze patriotyzmu” stanowi analizę pojęcia wspólnoty narodowej, prezentując zarazem ontologiczno-antropologiczne fundamenty relacji jednostki wobec różnego rodzaju wspólnot. Autorzy zastanawiają się, co decyduje o przywiązaniu człowieka do wspólnoty, a także jak swoisty „przymus” przynależności do narodu determinuje różne ludzkie postawy.