„Nie wolno nam zapomnieć, że wolność jest krucha, a jej sprawa nigdy nie pozostaje bezpieczna”. W środę 19 kwietnia o godz. 10 zapraszamy do Radia Kraków (al. Słowackiego 22) na kolejną „Lekcję czytania” w ramach Strefy Tischnera poprzedzającej 17. Dni Tischnerowskie. Rozmowę o eseju Leszka Kołakowskiego „Niepewność epoki demokracji” poprowadzi Wojciech Bonowicz.

„Mamy wystarczająco wiele świadectw, by dojść do wniosku, że ludzie potrzebują nie tylko bezpieczeństwa, lecz również wolności. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że wolność jest zawsze krucha, a jej sprawa nigdy nie pozostaje bezpieczna”, pisał w 1990 roku Leszek Kołakowski. W ten sposób studził rozpalone głowy tych, którzy obserwowali rodzące się w Europie Środkowej i Wschodniej młode demokracje.
Filozof wskazywał pięć zjawisk, które mogą w przyszłości zagrozić tendencjom wolnościowym i demokratycznym: wciąż silną ideologię sowiecką, wzrost agresywnego nacjonalizmu na całym świecie, nietolerancję religijną i dążenia teokratyczne, terroryzm oraz nasilający się rozziew między potrzebami ludzkości a możliwościami ich zaspokojenia. Czy miał rację? Czy jego przewidywania się sprawdziły? Co zagraża demokracji dzisiaj? Wokół tych pytań będzie krążyć rozmowa prowadzona przez Wojciecha Bonowicza.

Spotkanie ma charakter otwarty, na miejscu będzie można otrzymać tekst eseju. Zapraszamy!