„10 przykazań dawniej i dziś” – taki tytuł nosi spotkanie z Piotrem Sikorą, teologiem i redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera z 2011 roku. Organizatorem spotkania jest Klub „Tygodnika Powszechnego” w Gliwicach, a odbędzie się ono w poniedziałek 18 stycznia o godz. 18 (ul. Barlickiego 3, s. 15). Zapraszamy!

Piotr Sikora ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2002 roku obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2002-2009 był pracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej; wykładał na tej uczelni teologię fundamentalną. Od października 2009 jest adiunktem w Katedrze Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, gdzie wykłada filozofię religii.

Piotr Sikora od wielu lat jest także aktywnym publicystą. Jego eseje, szkice i recenzje ukazywały się m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” i „Znaku”. W 2010 roku nakładem wydawnictwa Universitas opublikował książkę „Logos niepojęty. Teza: >>Jezus Chrystus jako pełnia objawienia<< w perspektywie teologii apofatycznej. Analiza filozoficzna”, za którą rok później otrzymał Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Obecnie jest redaktorem działu religijnego „Tygodnika Powszechnego”.