Dwie laureatki Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera – s. Małgorzata Chmielewska i Janina Ochojska – a także m.in. Bohdan Cywiński, Szymon Hołownia, Stanisław Krajewski czy biskupi Grzegorz Ryś i Krzysztof Zadarko będą gośćmi X Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbywa się w dniach 11-13 marca pod hasłem: „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Nowością jest liczniejsza niż w poprzednich latach obecność przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich.

Zjazd Gnieźnieńskie to największa tego typu impreza organizowana przez Kościół w Polsce. W dyskusjach spotykają się przedstawiciele różnych środowisk, nie brak interesujących gości zagranicznych, jest okazja do tego, żeby przedstawić różne punkty widzenia na palące problemy Kościoła i świata. W tym roku tematem przewodnim jest zmęczenie – Europy, Polski, Kościoła – i potrzeba nowego początku, o której mówi papież Franciszek. 1050. rocznica Chrztu Polski zainspirowała organizatorów do zaproszenia liczniejszej niż zwykle reprezentacji innych Kościołów chrześcijańskich. Oprócz dyskusji przewidziano też wystawy i koncerty, a także nabożeństwa i spotkania modlitewne.

Spośród wielu interesujących imprez polecamy szczególnie trzy.
W sobotę 12 marca o godz. 15 w Auli IKE UAM (ul. Kostrzewskiego 5-7) zaplanowano referat abp. Matteo Zuppiego, metropolity Bolonii, zatytułowany „Europa – >>raj<< i >>twierdza<<?”, a po nim dyskusję panelową „Czy miłosierdzie ma granice?” z udziałem s. Małgorzaty Chmielewskiej (Wspólnota Chleb Życia), Szymona Hołowni (Fundacja Kasisi, Fundacja Dobra Fabryka), s. Manuel Simoes MSCS (pracujące z uchodźcami na południu Włoch), Janiny Ochojskiej (Polska Akcja Humanitarna), Doris Peschke (sekretarz generalna CCME (Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie) oraz  bp Krzysztof Zadarko (Rada Episkopatu Polski ds. Migrantów). Dyskusję poprowadzi Paweł Kęska (Caritas Polska).

W niedzielę 13 marca o godz. 9.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie (ul. Kostrzewskiego 3) odbędzie się dyskusja „Chrześcijanie w oczach innych”, w której udział wezmą Stanisław Krajewski (żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów) oraz Andrzej Saramowicz (współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów). Rozmowę moderował będzie Marek Zając (TVP, „Tygodnik Powszechny”).

Tego samego dnia i w tym samym miejscu o godz. 10.30 rozpocznie się spotkanie zatytułowane „Otwarte drzwi Kościoła”. Referat wprowadzający wygłosi kard. Kazimierz Nycz, a następnie rozpocznie się dyskusja panelowa „Jak może nawracać się Kościół?” z udziałem Pawła Kozackiego OP (prowincjał polskich dominikanów), ks. Dariusza Kowalczyka SJ (dziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, publicysta „Gościa Niedzielnego”), Pawła Milcarka (redaktor naczelny „Christianitas”) oraz Marii Rogaczewskiej (socjolog, Uniwersytet Warszawski). Tę dyskusję poprowadzi Piotr Żyłka (Deon.pl).

Cały program X Zjazdu Gnieźnieńskiego można znaleźć tutaj.

Zdjęcie: Konferencja prasowa w przeddzień rozpoczęcia X Zjazdu Gnieźnieńskiego; od lewej: Zbigniew Nosowski (przewodniczący Komisji Programowej), abp Wojciech Polak (przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich) i Marta Titaniec (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego). Źródło: strona internetowa Zjazdu.