X Dni Tischnerowskie – dzień po dniu

Strona główna/Bez kategorii/X Dni Tischnerowskie – dzień po dniu

X Dni Tischnerowskie – dzień po dniu

Do rozpoczęcia X Dni Tischnerowskich (21-24 kwietnia) pozostało już tylko kilka dni. Dla tych wszystkich, którzy nie zaglądali jeszcze na poświęcone im podstrony (wystarczy kliknąć odpowiednią ikonkę na stronie głównej), publikujemy program tegorocznych imprez. Przypominamy, że wstęp na wszystkie imprezy jest wolny. Na towarzyszącą Dniom „Lekcję czytania” (19 kwietnia) – po uprzednim zarejestrowaniu się, na zamykający Dni spektakl „Poeci Tischnera” (24 kwietnia) – po odebraniu zaproszenia. Na pozostałe imprezy – bez żadnych formalności. Zapraszamy!

Środa, 21 kwietnia
g. 17, Kolegiata św. Anny (ul. św. Anny 11) – Msza święta w intencji śp. księdza profesora Józefa Tischnera;
g. 18.30, Scena im. Stanisława Wyspiańskiego PWST (ul. Straszewskiego 22) – Spotkanie z laureatami Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera oraz stypendystą Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu; w programie m.in.: filmowe prezentacje laureatów, wręczenie nagród i stypendium oraz dyskusja z udziałem nagrodzonych; prowadzenie: ks. Adam Boniecki, Henryk Woźniakowski.

Czwartek, 22 kwietnia
g. 10, Aula Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24) – Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat i wiara w godzinie przełomu”, część I: „Polski krajobraz duchowy”;
wykłady: „Sytuacja chrześcijaństwa w Polsce dzisiaj i w przyszłości” – o. Paweł Kozacki OP; „Chrześcijaństwo przyszłości wobec odziedziczonej polskiej tradycji wiary” – ks. prof. Grzegorz Ryś (UPJPII); „Alternatywne światy duchowe w Polsce. Duchowość ponowoczesna” – prof. Anna Sobolewska (PAN); „Inspiracje religijne w świecie ponowoczesnym” – prof. Tadeusz Gadacz (UP); „Przemiany religijności ludowej w warunkach sekularyzacji” – ks. prof. Janusz Mariański (KUL); prowadzenie: ks. dr Jarosław Jagiełło (UPJPII);
g. 18, Scena im. Stanisława Wyspiańskiego PWST (ul. Straszewskiego 22) – Czytamy Tischnera: „Wiara w godzinie przełomu” – głośna lektura eseju ks. Józefa Tischnera w wykonaniu Jacka Romanowskiego i studentów PWST.

Piątek, 23 kwietnia
g. 10, Aula Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24) – Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat i wiara w godzinie przełomu”, część II: „Drogi i bezdroża sekularyzacji”; wykłady: „Epoka świecka. Diagnoza” – prof. Charles Taylor (Kanada), „Postęp, rozwój, konserwatyzm…” – s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL), „Sekularyzacja z perspektywy Kościoła” – ks. prof. Henryk Witczyk (KUL, Papieska Komisja Biblijna), „Filozofia postsekularna a religia” – prof. Agata Bielik-Robson (PAN); prowadzenie prof. Aleksander Bobko;
g. 17, Aula Auditorium Maxiumum UJ (ul. Krupnicza 33) – „Solidarność pielgrzymów – chrześcijaństwo w zamku pogan” – wykład z cyklu Colloquia Tischneriana wygłosi ks. prof. Tomáš Halík (tłumaczenie symultaniczne);
g. 18.30, Aula Auditorium Maxiumum UJ (ul. Krupnicza 33) – Jaskinia filozofów – dyskusja z udziałem ks. prof. Tomáša Halíka i prof. Charlesa Taylora, prowadzenie: Elżbieta Kot, Wojciech Bonowicz, Łukasz Tischner.

Sobota, 24 kwietnia
g. 11, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (ul. Westerplatte 11) – Spotkania Filozoficzne Młodych; w programie m.in. prezentacja spektaklu „Na ścieżkach Józka Szkolnego” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Trzemeśni, wykład rektora WSE Jarosława Gowina „Moje autorytety” oraz warsztaty filozoficzne dla młodzieży z udziałem o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP i prof. Karola Tarnowskiego (dyskusję wokół „Obrony Sokratesa” Platona poprowadzi dr Michał Bardel);
g. 17, Aula Auditorium Maxiumum UJ (ul. Krupnicza 33) – „Poeci Tischnera” –multimedialny spektakl z udziałem: Ewy Kaim, Moniki Rasiewicz, Doroty Segdy, Grzegorza Mielczarka, Jacka Romanowskiego, Jerzego Treli i Grzegorza Turnaua, przygotowanie: PWST (wstęp za zaproszeniami – do odbioru w Księgarni Znak, ul. Sławkowska 1, lub PWST, ul. Straszewskiego 22).

Wydarzenia towarzyszące

Poniedziałek, 19 kwietnia, g. 12, Aula V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie (ul. Studencka 12) – Lekcja czytania z Wojciechem Bonowiczem: esej ks. Józefa Tischnera „Chochoł sarmackiej melancholii" – akcja społeczna dla licealistów organizowana przez Fundację „Tygodnika Powszechnego” (udział po wcześniejszym zgłoszeniu na adres lekcjeczytania@tygodnik.com.pl).

21–25 kwietnia, Foyer PWST (ul. Straszewskiego 22) – Wystawa archiwalnych plakatów Dni Tischnerowskich autorstwa Olgierda Chmielewskiego.

Ponadto informujemy, że w czasie trwania Dni Tischnerowskich w ramach projektu „Tischner na murach” (realizowanego we współpracy z Michałem Zabłockim) na ścianie kamienicy przy ul. Brackiej wyświetlane będą myśli księdza profesora – codziennie od zmierzchu do godziny drugiej w nocy.

2010-04-15T22:19:00+00:00 15 kwietnia 2010|Bez kategorii|