Dziś ogłoszono wyniki posiedzenia jury, które odbyło się 14 marca. Jury nagrody w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Jarosław Gowin, Krzysztof Michalski, Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Henryk Woźniakowski i abp Józef Życiński, wyłoniło troje laureatów.

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, za całokształt twórczości wyróżniony został ks. Michał Heller. „Ksiądz Michał Heller od lat przekonująco pokazuje, że religia i nauka nie muszą pozostawać w konflikcie. Dzięki swej wszechstronnej wiedzy z zakresu kosmologii, filozofii, matematyki i fizyki potrafi dostrzec ślady Sensu we Wszechświecie, tym samym przywracając wiarę w możliwość coraz pełniejszego rozumienia Bożych zamysłów”.

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, wyróżniony został Tomasz Rakowski, autor książki „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy”. „Tomasz Rakowski niezwykle sumiennie i odkrywczo opisał zdegradowany świat obszarów bezrobocia. Z jego książki przebija autentyczna wrażliwość na twarz drugiego, która prowadzi do rewizji obiegowych opinii. Okazuje się, że nieprzedstawiony wcześniej świat >>praktyków niemocy<< tworzy alternatywne uniwersum znaczeń i społecznych relacji i nie jest wcale naznaczony biernością”.

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” wyróżniona została Henryka Krzywonos-Strycharska; nagrodę przyznano jej za stworzenie rodziny zastępczej i założenie rodzinnego domu dziecka w Gdańsku. „Henryka Krzywonos-Strycharska całym swoim życiem odpowiada na wezwanie: >>jeden drugiego ciężary noście<<. Zaczęło się od >>Solidarności<<, lecz najwspanialszym dokonaniem Laureatki jest spełniona macierzyńska miłość i ciężka praca na rzecz przybranych dzieci – owoc najgłębszej solidarności (pisanej małą literą)”.
Wręczenie nagród nastąpi w środę 21 kwietnia podczas spotkania z laureatami na Scenie im. Stanisława Wyspiańskiego PWST (początek o godz. 18.30). Tam też będzie można posłuchać rozmowy z nagrodzonymi, którą poprowadzą ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski.