Nagrania sześciu wykładów autora „Filozofii dramatu” udostępni w sieci Instytut Myśli Józefa Tischnera z okazji jego 90. urodzin. W dniach od 12 do 19 marca wysłuchać można będzie wykładów poświęconych m.in. myśli Hegla, Husserla, Heideggera i Lévinasa. Dodatkową atrakcją będą zarejestrowane przez Instytut krótkie filmiki, na których o swojej przyjaźni z Józefem Tischnerem i Józefem Życińskim opowie obchodzący swoje 85. urodziny ks. Michał Heller.

 

Działający w Krakowie Instytut Myśli Józefa Tischnera od lat gromadzi archiwalia związane z jego osobą: rękopisy, maszynopisy, kopie nagrań audio i wideo. Teraz, z okazji 90. urodzin swojego patrona, Instytut zdecydował się udostępnić niektóre z nich.

Począwszy od piątku 12 marca, w sieci pojawi się kolejno sześć nagrań audio – rekonstrukcje zapisów z kaset magnetofonowych, na których studenci Księdza Profesora rejestrowali jego wykłady. (Dlatego zresztą w środku prawie każdego wykładu jest krótka przerwa – bo kasetę trzeba było przewrócić na drugą stronę.) Pięć z nich to wykłady z filozofii człowieka – w tym cztery, które zostały zamieszczone w IV tomie „Dzieł zebranych” Józefa Tischnera, opublikowanych nakładem Instytutu pod koniec 2019 r. Szósty wykład znajdzie się w przygotowywanym właśnie V tomie „Dzieł…”, poświęconym filozofii poznania.

Poszczególne nagrania udostępniane będą w kolejne dni – z wyjątkiem niedzieli – zawsze o godz. 18:05. Usłyszymy następujące wykłady: „Myślenie u Hegla” (12 marca), „Filozofia świadomości. Transcendentalne założenia filozofii człowieka” (13 marca), „Husserl – »Ja transcendentalne«. Husserl a Heidegger” (15 marca), „Struktura osoby ludzkiej u Lévinasa” (16 marca), „Filozofia Martina Heideggera” (17 marca) i „Myślenie hermeneutyczne” (18 marca). Każdy z wykładów poprzedzony będzie krótkim wprowadzeniem Zbigniewa Stawrowskiego, który jest dyrektorem IMJT i jednym z redaktorów serii.

Ponadto w sieci pojawią się też dwa krótkie filmiki z udziałem ks. Michała Hellera. W listopadzie 2017 r. ks. Heller udzielił Instytutowi Myśli Józefa Tischnera obszernego wywiadu o swoich związkach z jego patronem. W nagraniu wspominał też innego swojego przyjaciela – późniejszego abp. Józefa Życińskiego. Sympatyczne wspomnienia zostaną udostępnione 12 i 19 marca.

Wszystkie materiały udostępniane będą na profilu facebookowym Instytutu Myśli Józefa Tischnera . Tam także znaleźć można więcej informacji i szczegółowy plan kolejnych wydarzeń. Zachęcamy do tego, żeby w najbliższych dniach spędzić trochę czasu z Tischnerem-wykładowcą. A wszystkich zainteresowanych „Dziełami zebranymi” ks. Józefa Tischnera, w tym także tomem IV: „Filozofia człowieka. Wykłady”, odsyłamy na stronę wydawcy.