Wszystkim naszym Czytelniczkom i Czytelnikom życzymy, żeby czas świętowania był czasem wzrastania – w wierze, nadziei i miłości! Wszystkiego dobrego!