Ważna książka Adama Węgrzeckiego

Strona główna/Bez kategorii/Ważna książka Adama Węgrzeckiego

Ważna książka Adama Węgrzeckiego

„Wokół filozofii spotkania” – taki tytuł nosi książka prof. Adama Węgrzeckiego, która ukazała się ostatnio w Wydawnictwie WAM. Zawiera ona m.in. bardzo cenne, syntetyczne opracowanie „Wprowadzenie do filozofii spotkania”, a także szereg szkiców poświęconych tej problematyce w ujęciu m.in. Romana Ingardena, Antoniego Kępińskiego, Maxa Schelera, Edith Stein i Józefa Tischnera. Mamy dla Was kilka egzemplarzy tej książki w prezencie.

„Zasadniczym tematem tej książki”, pisze we wstępie autor, „jest filozofia spotkania, a więc filozoficzna refleksja nad pewną relacją, niekiedy występującą między ludźmi i od pewnego czasu budzącą żywsze zainteresowanie filozofów, a także przedstawicieli kilku dyscyplin szczegółowych, zwłaszcza psychologii (humanistycznej i egzystencjalnej) i psychiatrii. Rozprawa >>Wprowadzenie do filozofii spotkania<< stanowi właśnie zarys filozoficznego ujęcia tej relacji. Koncentruje się ona na wykryciu istotnych rysów spotkania, traktowanego jako fenomen swoiście ludzki, który powinien być uwzględniany, i to w szerokim zakresie, w antropologii filozoficznej. Rozprawa ta jedynie wstępnie zarysowuje rozmaite koncepcje spotkania i związane z nimi polemiki. W pewnej mierze uzupełnia ją dwanaście niewielkich studiów, związanych z problematyką spotkania, które opublikowałem, począwszy od 1978 roku. Studia te umieszczam bez zmian, w porządku chronologicznym”.
Głównym źródłem inspiracji dla Adama Węgrzeckiego jest dorobek fenomenologów – Ingardena, Schelera i Stein – a także Tischnera. W mniejszym stopniu odwołuje się on do filozofii dialogu, aczkolwiek przedstawiciele tego nurtu również pojawiają się na kartach książki. Syntetyczne „Wprowadzenie do filozofii spotkania” to przegląd najważniejszych pojęć, tematów i stanowisk związanych z tą problematyką, można powiedzieć – ujęcie podręcznikowe, będące znakomitym punktem wyjścia do własnych poszukiwań. W dołączonych szkicach znajdziemy rozwinięcie refleksji nad problemem poznania drugiego człowieka, rozmaitymi aspektami spotkania, kwestią odpowiedzialności i „bycia sobą”. Książkę zamyka szkic poświęcony „Poznawaniu drugiego człowieka w świetle poglądów Antoniego Kępińskiego”.
Książka Adama Węgrzeckiego ukazała się w niezwykle wartościowej serii „Myśl Filozoficzna”, którą od lat publikuje Wydawnictwo WAM. Prof. Węgrzecki był członkiem jej komitetu naukowego; we wstępie do swojej własnej książki zapowiada, że jest to jedna z ostatnich pozycji, jakie w tej serii się ukażą. „Seria ta”, pisze, „od lat udostępniała zasługujące na uwagę opracowania różnych dziedzin filozofii, historii myśli filozoficznej oraz niektórych zagadnień filozoficznych. Można by zatem powiedzieć, że umożliwiała bliższe >>spotkanie z filozofią<<. Wprawdzie dotychczasowy program takich spotkań został zrealizowany, ale nie musi to oznaczać ich wyczerpania, ich definitywnego zamknięcia”.
Wydawnictwo WAM przygotowało dla gości strony Tischner.pl kilka egzemplarzy książki „Wokół filozofii spotkania”. Trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie: „Który z filozofów dialogu powiedział, że `Każde prawdziwe życie jest spotkaniem`?”. Trzy pierwsze osoby, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na powyższe pytanie na adres: filozofia@wydawnictwowam.pl, otrzymają książkę prof. Węgrzeckiego w prezencie.

2014-12-09T11:54:00+00:00 9 grudnia 2014|Bez kategorii|