Rola mitów w polityce, na czym polega demokratyczne państwo prawa, co to znaczy być obrońcą wolności, czy przyszłe pokolenia będą się nadal uczyć z podręczników, czym jest zaufanie i czy nie odbiera nam wolności – to tylko niektóre z tematów podejmowanych podczas XII Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”.

Choć tematem przewodnim konferencji była „Wolność i odpowiedzialność”, jak zawsze zestaw poruszanych problemów był bardzo szeroki. Błażej Sajduk, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, mówił o wyzwaniu, jakim dla edukacji są i będą pokolenia Y i Z, od dzieciństwa oswojone z nowymi technologiami. Politolożka Anna Siewierska-Chmaj opowiedziała o tym, jak polityka posługuje się mitami, które mity umacniają wspólnotę polityczną, a które mogą być zagrożeniem. Filozof Piotr Augustyniak nawiązał do wizji polskości zarysowanej przez ks. Józefa Tischnera w szkicu „Chochoł sarmackiej melancholii”, a Wojciech Bonowicz starał się pokazać, jak w pismach Tischnera – zarówno w tekstach filozoficznych, jak publicystyce – funkcjonowało pojęcie wolności. Andrzej Zoll mówił o tym, jakie są zasadnicze zręby demokratycznego państwa prawa i na co należy zwrócić uwagę, śledząc bieżącą politykę. Inżynier Mieczysław Ronkowski podzielił się swoim doświadczeniem udziału w międzynarodowym projekcie, którego celem była zmiana paradygmatu nauczania: profesor tworzył ze studentami grupę, które wspólnie rozwiązywała problem. A Adam Workowski postawił kilka pytań dotyczących zaufania i relacji między zaufaniem a wolnością. Przed uczestnikami konferencji zaprezentowała się też laureatka konkursu oratorskiego, organizowanego przez XXIII LO w Łodzi, Beata Kapela; jej wystąpienie nosiło tytuł „Komu bije dzwon nienawiści”.
Nie zabrakło – jak zawsze – spotkań z kulturą góralską. Ich animatorką była Stanisława Trebunia-Staszel, a usłyszeć mogliśmy m.in. zespół „Młodzi Łopuśnianie” oraz kapelę rodziny Staszlów. Konferencji sprzyjała słoneczna pogoda i śnieżne krajobrazy.

Konferencja odbyła się w dniach 13-15 stycznia. Jej organizatorem było Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”. Jest to organizacja społeczna, która prowadzi szeroką działalność, obejmującą dzieci i młodzież w różnym wieku oraz pracujących z nią nauczycieli i wychowawców. Utrzymuje się ze składek członków oraz darowizn. Wszyscy, którzy chcieliby ją wesprzeć, mogą to zrobić poprzez wpłatę na konto: 97 8812 0005 0000 0000 1313 0001. Warto popierać tę organizację, gdyż stara się ona zaszczepiać młodzieży takie cechy, jak obywatelskość, solidarność, gotowość do dialogu i rozumienia odmiennych racji.

Autorem zdjęć jest Piotr Fajfer.