W poniedziałek 23 stycznia Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na spotkanie z Markiem Drwięgą, filozofem, wykładowcą UJ. Opowie on o „Nowej fenomenologii we Francji”. Początek spotkania o godz. 18 w siedzibie IMJT (ul. Sławkowska 14, I p., sala po lewej stronie).

Marek Drwięga ukończył studia filozoficzne oraz romanistykę. Jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Etyki. Oprócz problematyki etycznej, zajmuje się też antropologią filozoficzną. Wydał m.in. książki: „Paul Ricoeur daje do myślenia” (1998), „Ciało człowieka. Studium antropologii filozoficznej” (2005) i „Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej” (2009) oraz „Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka” (2013). Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

Wykład Marka Drwięgi to ostatnie spotkanie w ramach „Poniedziałków z Tischnerem” przed akademicką przerwą semestralną. Kolejne zaplanowane zostało na 27 lutego. Będzie ono nosiło tytuł „Impresje galicyjskie”, a poprowadzi je historyczka literatury Izabella Sariusz-Skąpska.