W dialogu z Tischnerem

Strona główna/Bez kategorii/W dialogu z Tischnerem

W dialogu z Tischnerem

W dniach 25-27 października 2011 r. odbył się w Krakowie pierwszy Kongres Tischnerowski, którego tematem były „Dobro i prawda”. Wysłuchano 36 wystąpień poświęconych bardzo różnym zagadnieniom: od refleksji nad transcendentaliami do postaw Polaków wobec komunizmu. Podsumowaniem tamtych spotkań jest książka „Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem”, która ukazała się właśnie nakładem Instytutu Myśli Józefa Tischnera i Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Kongres zgromadził dość dużą publiczność, i to nie tylko ściśle filozoficzną. Także wśród prelegentów byli przedstawiciele różnych dyscyplin. Nie wszyscy zaproszeni mogli przybyć. Jedna ze spodziewanych gwiazd kongresu, Chantal Delsol, na dwa dni przed jego rozpoczęciem trafiła do szpitala, nadesłała jednak wykład („Prawda i dobro dzisiaj”), który znalazł się we właśnie opublikowanej książce. Kongres pokazał, że myśl Tischnera poddaje się różnorakim interpretacjom i może inspirować do poszukiwań.
W tomie „Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem”, obok artykułu Chantal Delsol, znalazły się m.in. teksty Tadeusza Gadacza, Adama Hernasa, Dobrosława Kota, Andrzeja Kowala, Nikolausa Lobkowicza, Krzysztofa Mecha, Enrico Sperfelda, Zbigniewa Stawrowskiego, Karola Tarnowskiego i Adama Workowskiego.
Redaktorami obszernego tomu są Aleksander Bobko i Maria Karolczak. „Intencją organizatorów”, piszą we wstępie, „było przyjęcie maksymalnie otwartej formuły Kongresu – nie określono wiodącego tematu, nie wyznaczano z góry tematyki poszczególnych sesji. (…) Zaproszenie wystosowano do wszystkich, którzy w swoich zainteresowaniach i badaniach naukowych w jakikolwiek sposób odnoszą się do Tischnera: korzystają z Jego inspiracji, dokonują interpretacji poszczególnych wątków jego filozofii czy wreszcie wchodzą z nim w polemikę. (…) Zaproponowany przez wydawców układ rozdziałów podyktowany został koniecznością zaprowadzenia przynajmniej zgrubnego porządku w tak dużym zbiorze. Jak widać, podzieliliśmy teksty na te, które związane są bardziej z zagadnieniami prawdy i metod dochodzenia do niej, dobra i zmagań człowieka ze złem, analiz uznanej przez Tischnera za podstawową przestrzeni ukazywania się i zakrywania dobra, jaką jest spotkanie, oraz wreszcie kwestiom prawdy i dobra w rzeczywistości politycznej. Niemniej niemal wszystkie teksty w większym lub mniejszym stopniu odnoszą się do >>horyzontu Dobra<<”.
W sumie w książce znalazło się 31 wykładów i referatów zgrupowanych w czterech rozdziałach: „Prawda i metoda”, „Pomiędzy złem a dobrem”, „O dialogu, spotkaniu i wychowaniu” oraz „Prawda i dobro w polityce”. Książkę można zamówić tutaj.

2013-07-10T17:35:00+00:00 10 lipca 2013|Bez kategorii|