Wanda Czubernatowa przeczyta swoje wiersze, Marian Gromada pokaże cykl portretów, na ekranie zobaczymy film „Twarze Łopusznej”, a na żywo będziemy mogli posłuchać jego twórców i bohaterów. Wystąpi też zespół „Młodzi Łopuśnianie”. W najbliższą sobotę 12 marca o g. 17 „Urodziny księdza Tischnera” w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 5.

Ks. Tischner urodził się wprawdzie w Starym Sączu, ale jego dzieciństwo związane było z Łopuszną. Stąd krakowskie obchody jego 80. urodzin zdominowane są przez akcenty łopuszańskie. Ale nie zabraknie gości również z innych stron Podhala: z Raby Wyżnej przyjedzie Wanda Czubernatowa, z Ostrowska – Marian Gromada. W imprezie weźmie udział także Beata Dzianowicz, reżyserka filmu „Twarze Łopusznej”, którego obszerne fragmenty zostaną pokazane w trakcie wieczoru.
Łopuszną reprezentować będą bohaterowie filmu, ich dzieci oraz zespół „Młodzi Łopuśnianie”. Usłyszymy góralskie pieśni i przyśpiewki, zobaczymy tańce i zabawy dziecięce, młodzi członkowie zespołu przedstawią też fragmenty „Historii filozofii po góralsku”. Malarz Marian Gromada opowie o cyklu portretów Tischnera, które zaczął malować już po jego śmierci; w PWST będzie można obejrzeć niektóre z nich, a cały cykl zostanie pokazany podczas kwietniowych Dni Tischnerowskich. Rozmowa z Wandą Czubrnatową dotyczyć będzie długoletniej przyjaźni z ks. Tischnerem, ale i tego, z czego autorka „Góralskiego brzucha” jest najbardziej znana: poezji i gotowania.
Impreza rozpocznie się o g. 17, wstęp jest wolny, ale sala mała, więc ci, którzy chcą zająć miejsca siedzące, muszą zjawić się wcześniej. Wieczór poprowadzą Jolanta Kogut i Wojciech Bonowicz.