„Ludzi, których pomagam, nie zobaczycie państwo w telewizji. Może pokażą ich na krótko z okazji jakiejś katastrofy czy wojny. Ale potem szybko znikają z ekranu”, mówiła Janina Ochojska-Okońska podczas uroczystości wręczenia tytułu Człowieka Roku 2010, która odbyła się 7 marca w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa. Obok szefowej PAH wyróżnieni zostali również: Adam Małysz (w imieniu którego podobny tytuł odebrał trener Apoloniusz Tajner) oraz Anna Dymna i kard. Kazimierz Nycz, którzy zostali Małopolaninami Roku 2010.
Tytuł Człowieka Roku przyznawany jest przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Kapituła nagrodziła Janinę Ochojską-Okońską „za szerzenie solidarności międzyludzkiej, która przekracza granice narodów”, a Adama Małysza za to, że „w ostatnich kilkunastu latach dał wiele radości Polakom i umacniał naszą dumę narodową, zwyciężając jako reprezentant Polski na zawodach światowej rangi”. Tytuły Małopolanina Roku przyznało natomiast Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, które jest członkiem Federacji.
Kard. Nycz z powodu obowiązków duszpasterskich nie mógł odebrać tytułu osobiście, skierował jedynie krótkie podziękowania do organizatorów uroczystości. W spotkaniu udział wzięli m.in. kard. Franciszek Macharski i prof. Andrzej Szczeklik, który wygłosił laudację na cześć laureatek, podkreślając ich związek z krakowską tradycją działania na rzecz potrzebujących, której symbolem jest św. Brat Albert. Dziękując za wyróżnienie Adama Małysza, Apoloniusz Tajner także pogratulował laureatkom, porównując ich pracę do sportowego wysiłku Justyny Kowalczyk, która podczas treningów i zawodów również zmaga się z bólem i słabością ciała, a jednak wychodzi z tej walki zwycięsko.