„Uczyć się u Karola, to znaczy być zdolnym do nieskrępowanego myślenia w dialogu z Innymi o tym, co jest i co powinno być”, napisał na okładce tomu „Na ścieżkach pragnienia” jeden z jej redaktorów i uczeń Karola Tarnowskiego – Krzysztof Mech.

Tom ten jest księgą jubileuszową przygotowaną z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Tarnowskiego. Złożyły się nań zarówno eseje poświęcone jego filozoficznej twórczości, jak i krążące wokół problematyki, która była i jest mu bliska. Odzwierciedla to dobrze podział tomu: część pierwszą (zatytułowaną „U Decjusza i gdzie indziej – Karolowi Tarnowskiemu w darze”) wypełniają teksty ściśle związane z obchodzonym kilkanaście miesięcy wcześniej jubileuszem, w tym m.in. zapis dyskusji, która odbyła się w Willi Decjusza w Krakowie w lutym 2017 roku; uczestniczyli w niej Tadeusz Gadacz, Adam Hernas, Krzysztof Mech i Jacek Migasiński, a prowadził ją Dobrosław Kot. Część drugą (zatytułowaną „Podążając za Karolem”) redaktorzy tomu – Krzysztof Mech i Wojciech Zalewski – podzielili na cztery rozdziały: „Pytanie o człowieka”, „Pytanie o wartości”, „Pytanie o podmiot metafizyczny” oraz „Pytanie o Boga”. W ten sposób odtworzyli podział zastosowany w ostatniej, jak dotąd, książce profesora, zatytułowanej „Pragnienie metafizyczne”.

Obok wspomnianych autorów w tomie znajdziemy teksty m.in. Agaty Bielik-Robson, Marka Drwięgi, Jacka Filka, o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Władysława Stróżewskiego, Pawła Taranczewskiego, Róży Thun, Adama Workowskiego, Henryka Woźniakowskiego, Adama Zagajewskiego i Krzysztofa Zanussiego.
Gdzie szukać fundamentu myślenia Karola Tarnowskiego? Na to pytanie odpowiada m.in. Krzysztof Mech: fundamentem jest idea pra-zaufania, „myśl, że nasze ludzkie otwarcie na świat ma zawsze charakter pewnej ufności. (…) To, co Karol Tarnowski nazywa pra-zaufaniem czy też wiarą fundamentalną, nie ma charakteru religijnego, a zarazem jest podstawową otwartością na świat, pełna ufności i nadziei. Jeśli tak, to wszystko, co dane w naszym codziennym doświadczeniu, a także w doświadczeniach niecodziennych, w doświadczeniach religijnych, jest dane w horyzoncie takiej ufności. Ufność otwiera nasze myślenie i nasz stosunek do świata”.

 

Książkę „Na ścieżkach pragnienia” można zamówić tutaj.