Zmuszony decyzją obecnego metropolity krakowskiego, „Tygodnik Powszechny” opuszcza swoją siedzibę przy ul. Wiślnej 12. Pozostawia mury, które przez trzy ćwiartki wieku gościły przyszłych papieży, laureatki i laureatów Nagrody Nobla, osobowości polskiej i światowej polityki, wielkie pisarki i pisarzy. O historii tego miejsca opowiada specjalny dodatek „TP Historia: WIŚLNA 12”, który właśnie trafił do sprzedaży.

„To blisko pół wieku oporu przeciw komunizmowi i ponad trzydzieści lat zmagań z »nieszczęsnym darem wolności« (używając sformułowania jednego z najważniejszych autorów »Tygodnika«, ks. Józefa Tischnera), to także 75 lat historii Krakowa – miasta, z którym pismo od początku jest związane”, czytamy w zapowiedzi redakcyjnej. „Najstarsze meble z gabinetu redaktora naczelnego pamiętają zamknięcie pisma za odmowę druku nekrologu Stalina w 1953 roku, ale pamiętają też rynkowe zawirowania już po czasie transformacji, kiedy istnienie pisma wydawało się zagrożone; pamiętają biesiady z udziałem Stefana Kisielewskiego czy Leopolda Tyrmanda, ale też obiady gotowane przez kolejne pokolenia redaktorów, z których najmłodsi przychodzili na świat w ostatnich latach życia legendarnego założyciela »Tygodnika« Jerzego Turowicza.

W wydaniu »TP Historia: WIŚLNA 12« chcemy opowiedzieć historię trzech ćwiartek wieku widzianych z perspektywy tego adresu i tego miejsca. Rozmowie Anny Goc z pracującym tu od 1964 roku i raz jeszcze oprowadzającym po historycznych wnętrzach ks. Adamem Bonieckim oraz reportażowi historycznemu związanego z »Tygodnikiem« od 1991 roku Michała Okońskiego, towarzyszyć będzie przypomnienie tekstów, które zmieniały polską rzeczywistość na przestrzeni tych 76 lat oraz opowieść o dekadach, którym »Tygodnika« towarzyszył (przewodniczkami po nich będą Karolina Kuszyk, Kalina Błażejowska, Beata Chomątowska, Katarzyna Kubisiowska, Olga Drenda, Olga Gitkiewicz i Anna Goc)”.

W specjalnym wydaniu znaleźć też można przewodnik po całej ulicy Wiślnej, a także informacje o nowej siedzibie redakcji – przy ulicy Dworskiej, po drugiej stronie Wisły. Instalowanie się w nowym miejscu potrwa jeszcze przynajmniej dwa miesiące. Ale pomieszczenia przy Wiślnej trzeba opuścić do końca kwietnia. Wszystko zostało już spakowane i przewiezione…

Dodatek jest – a przynajmniej powinien być – dostępny we wszystkich salonach, kioskach i innych punktach sprzedaży prasy. To znakomita lektura na tegoroczną majówkę i nie tylko. Więcej informacji o jego zawartości można znaleźć tutaj.