Trzy tomy Turowicza

Strona główna/Bez kategorii/Trzy tomy Turowicza

Trzy tomy Turowicza

„Nie zamierzam być masonem”, „Kim jest Józef Tischner?”, „Czy >>Tygodnik Powszechny<< jest pismem katolickim?”, „Nafta versus prawa człowieka”, „Kościół nie jest łodzią podwodną” – te i setki innych krótszych i dłuższych artykułów, esejów i wywiadów Jerzego Turowicza znajdziemy w jego „Pismach wybranych”, które opracowała Anna Mateja, a wydał Universitas. Blisko 2300 stron wybornej lektury!

Jest to dzieło pomnikowe. W trzech tomach, w dwunastu rozdziałach zgromadzone zostało to, co w spuściźnie wybitnego redaktora najważniejsze, a czego on sam nie zdążył opracować. Przygotowany przez Annę Mateję wybór obejmuje nie tylko artykuły znane z wcześniejszych antologii, ale także nieprzedrukowywane dotąd artykuły z lat międzywojennych (m.in. z „Kultury”, „Odrodzenia”, „Prosto z Mostu”, „Życia Technickiego”) oraz z okupacyjnych czasopism podziemnych („Kultury Jutra” i „Miesięcznika Literackiego”). Teksty powojenne pochodzą przede wszystkim z „Tygodnika Powszechnego”, w którym Turowicz ogłosił blisko tysiąc artykułów. W wyborze pism zostały one przedstawione – o ile było to możliwe – w wersjach sprzed cenzury, jakiej do 1989 roku podlegały wszystkie teksty publikowane w oficjalnej prasie. Wybór pism zawiera też referaty i teksty oficjalnych wystąpień Turowicza (np. na Kongresie Kultury Polskiej w 1981 roku), teksty wcześniej nie publikowane, bo uznane w całości za niecenzuralne oraz wywiady z naczelnym „Tygodnika” i artykuły z czasopism innych niż jego własne.

W wyborze pism Turowicza – podzielonym na dwanaście rozdziałów tematycznych, które poprzedzone zostały esejami znanych publicystów (m.in. ks. Adama Bonieckiego, Małgorzaty Dziewulskiej, Józefy Hennelowej, o. Wacława Hryniewicza, Marcina Króla, Janusza poniewierskiego czy Joanny Olczak-Ronikierowej) – znalazły się teksty dotyczące tematów dla Redaktora najważniejszych: istoty i sensu katolicyzmu, misji chrześcijanina w świecie współczesnym, sprawy odnowy Kościoła, powiązania religii z kulturą, wreszcie – relacji między katolicyzmem a kulturą drugiej połowy dwudziestego wieku.

„Zebrane teksty”, pisze wydawca, „dają wyobrażenie nie tylko o skali wiedzy i zainteresowań Autora, o jego ciekawości świata, ale przede wszystkim o sile osobowości Jerzego Turowicza. Sile, która pozwoliła mu stworzyć i ocalić pismo stanowiące oazę niezależnego myślenia i miejsce spotkania różnych, często odległych od siebie środowisk, ale też uprawiać politykę rozumianą jako działanie na rzecz dobra wspólnego”.

Bardzo ważnym uzupełnieniem tego niezwykle starannie przygotowanego wyboru jest obszerna „Bibliografia” opracowana przez Józefa Kozaka.

Książkę można zamówić tutaj.

2014-02-17T18:00:00+00:00 17 lutego 2014|Bez kategorii|