W piątek 17 listopada w Łodzi odbędzie się kolejny finał Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”, organizowanego przez XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Tischnera. To już jedenasta edycja tej imprezy.

Podczas uroczystego finału, który rozpocznie się w budynku szkoły (ul. Piłsudskiego 159) o godz. 15, usłyszymy wystąpienia laureatów, po których jury uda się na naradę, a następnie ogłosi ostateczny werdykt. Gościem specjalnym imprezy będzie Kazimierz Tischner, prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”.

Uczestnicy konkursu, jak co roku, mieli przygotować wystąpienia inspirowane myślą autora „Etyki solidarności”. Jury, w którym zasiądą zarówno filozofowie, jak i specjaliści od retoryki, oceniać będzie nie tylko zawartość merytoryczną wystąpień, ale i ich formę. Konkurs ma bowiem dwa cele: zachęcenie młodzieży do sięgania po teksty filozoficzne oraz rozwijanie umiejętności krasomówczych. W eliminacjach wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły z całej Polski.