Tym, którzy w wakacje wybierają się w góry – a szczególnie w Gorce – przypominamy krótki film dokumentalny zrealizowany w czasie jednej ze słynnych Mszy turbaczowych odprawianych przez ks. Józefa Tischnera. Autorem dziesięciominutowego filmu, zatytułowanego „Rozmowa o wolności”, jest Krzysztof Krzyżanowski.

Ten krótki film to jedno ze świadectw tego niezwykłego wydarzenia, jakim były Msze Ludzi Gór zainicjowane przez Tischnera i Związek Podhalan w 1981 roku. Msze przetrwały czas stanu wojennego, a następnie okres transformacji; odprawiane są do dziś dnia w drugą niedzielę sierpnia, choć ich charakter jest już trochę inny. Głównym punktem spotkań pod Turbaczem były bowiem homilie ks. Józefa Tischnera. Te, które udało się odnaleźć, zostały opublikowane w 2003 roku w tomie „Słowo o ślebodzie”; większość kazań pochodziła z archiwum nieżyjącego już ks. Kazimierza Krakowczyka.

Film przynosi ze sobą pewną zagadkę. Na początku pojawia się informacja, że materiał został zarejestrowany 13 sierpnia 1991 roku. W materiałach opisujących go znajdujemy datę: 1992. Ale w filmie słyszymy też fragment homilii Tischnera, w którym stawia on słuchaczom pytanie, co zrobili ze swoją wolnością w ciągu ostatnich… trzech, czterech lat. Na podstawie tej wzmianki cytowane kazanie zostało w książce „Słowo o ślebodzie” umieszczone pod datą: 1993. Z filmu wynika, że należałoby jednak tę datę cofnąć. Pytanie tylko: o rok czy o dwa?

Film „Rozmowa o wolności” można znaleźć tutaj.