W marcu przypada 90. rocznica urodzin ks. Józefa Tischnera. Z tej okazji Znak przygotował niespodziankę: 21 najbardziej aktualnych tekstów ks. Tischnera w wyborze i z komentarzami Wojciecha Bonowicza.

 

„To co najważniejsze” – taki tytuł nosi wybór 21 artykułów na XXI wiek. Jest to wybór z całej twórczości Tischnera, od pierwszej książki po ostatnią. Kluczem było jednak nie to, czy dany tekst był w swoim czasie głośny, wywołał polemiki czy znalazł się w książce, która stała się następnie bestsellerem, ale to, czy mówi on coś ważnego o naszych czasach. „To co najważniejsze” to rozmowa Tischnera z nami dzisiaj – o chrześcijaństwie, Kościele, Polsce, demokracji, przyszłości świata.

Jest czymś niezwykłym – a może też trochę niepokojącym – jak wiele spostrzeżeń Tischnera wciąż pozostaje aktualnych. Sławny esej o „Ludziach z kryjówek” to opis świata, w którym każdy zamyka się w swojej „bańce”, motywowany lękiem przed tym, czego nie rozumie. „Nieszczęsny dar wolności” to  opowieść o tym, jak łatwo marzenie o wyjściu z niewoli może przemienić się w ucieczkę od wolności. A „Religia schorowanej wyobraźni” i „Wiara w godzinie przełomu” przynoszą wizję chrześcijaństwa, które nie boi się współczesności, lecz stara się szukać porozumienia z wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Znamienna jest klamra, która zamyka tę książkę: pierwszy artykuł nosi tytuł „Wiązania nadziei”, a ostatni „Miłość”. Między słowami „nadzieja” i „miłość” krąży cała refleksja Tischnera.

Autorem wyboru jest Wojciech Bonowicz. Każdy z 21 artykułów poprzedzony został przez niego krótkim komentarzem, uzasadniającym wybór, opisującym kontekst, w jakim dany tekst powstał, a także wskazującym to, na co warto zwrócić uwagę.

Książka będzie w sprzedaży od 1 marca. Można ją już zamawiać tutaj.