Czy w zmieniającym się świecie jest jeszcze miejsce na religię? I w jaki sposób wyraża się ona we współczesnej literaturze? W czwartek 11 lutego o godz. 17 odbędzie się promocja monumentalnej pracy „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej”, której publikację anonsowaliśmy już na naszej stronie.

 

Dwutomowa publikacja, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, to interdyscyplinarne kompendium wiedzy na temat związku kultury i literatury z religią, a także pogłębiona refleksja filozoficzna, literacka i socjologiczna na temat miejsca religii w XXI wieku. W spotkaniu promocyjnym udział wezmą historycy literatury – Danuta Sosnowska i Jan Zieliński, oraz redaktorzy tomu – Agnieszka Bielak i Łukasz Tischner. Rozmowa dotyczyć będzie najnowszych badań nad religijności i relacjami religii i literatury, ale też tego, w jaki sposób religijność przejawia się w utworach współczesnych polskich pisarek i pisarzy.

Spotkanie będzie można śledzić na kanale YouTube  lub na Facebooku . A więcej informacji o książce „Literatura a religia” można znaleźć tutaj.