Twórczość telewizyjna, choć archiwizowana, często bywa zapoznana. Tymczasem to właśnie twórcom telewizyjnym zawdzięczamy znakomite rejestracje wybitnych postaci polskiej kultury. Jednym z takich twórców jest Piotr Słowikowski.

Określenie „dziennikarz telewizyjny” kojarzy się nam najczęściej z osobami pojawiającymi się w telewizyjnych serwisach informacyjnych. Tymczasem pod tym mianem ukrywa się cała gama rozmaitych aktywności. Piotr Słowikowski, przez lata pracujący w łódzkim ośrodku Telewizji Polskiej, jest tego najlepszym przykładem. W jego dorobku znaleźć można m.in. autorskie cykle programów kulturalnych, historycznych i popularno-naukowych. Bohaterami tych programów byli m.in. Zdzisław Beksiński, Karl Dedecius, Jerzy Duda-Gracz, Marian Gromada, ks. Jan Kracik, Zygmunt Kubiak, Wiesław Myśliwski czy Tomasz Tomaszewski. Na długiej liście osób, którym Piotr Słowikowski poświęcił przygotowywane z wielką pieczołowitością audycje, jest też ks. Józef Tischner.

Twórczość Słowikowskiego doczekała się monografii. Jej autorką jest Agnieszka Barczyk-Sitkowska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. „Telewizyjna twórczość Piotra Słowikowskiego w kontekstach kulturotwórczej roli TVP Łódź” (Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2017) to owoc niezwykle skrupulatnej kwerendy w archiwach telewizyjnych, wielogodzinnych rozmów i korespondencji z artystą, a także pieczołowicie gromadzonej bibliografii (w tym licznych artykułów prasowych bohatera rozprawy). Piotr Słowikowski, z którym młoda badaczka zetknęła się podczas jednego z naukowych projektów, zafascynował ją – jak pisze we „Wprowadzeniu” – „swoim życiem, twórczością i niebywałą skromnością, która jest jego cechą charakterystyczną i którą widać we wszystkich tekstach wychodzących spod jego pióra”.
Wszystkim osobom zainteresowanym postacią ks. Józefa Tischnera Piotr Słowikowski kojarzyć się będzie przede wszystkim z programami „Marian Gromada – Kiedy ci zagasnę…” (1997) i „Ks. Józef Tischner – Spotkania” (1998). Omawiana rozprawa przynosi szczegółową analizę drugiego z tych programów, w swej kompozycji nawiązującego do dramatu antycznego. Oś całości stanowi dłuższa wypowiedź Tischnera poświęcona spotkaniu, zarejestrowana w pracowni Mariana Gromady w Ostrowsku niedługo przed tym, jak u wybitnego duszpasterza i filozofa rozpoznano raka krtani. Ten swoisty mówiony esej Słowikowski wzbogacił utworami poetyckimi, a także obrazami Gromady nawiązującymi do problematyki spotkania.

Piotr Słowikowski skończył w tym roku 68 lat. Pozostaje aktywnym uczestnikiem wszelkich inicjatyw tischnerowskich w Łodzi, był też gościem jednego z wieczorów filmowych podczas Dni Tischnerowskich w Krakowie.

Książkę Agnieszki Barczyk-Sitkowskiej można zamówić tutaj.