Cykl „Tischner i inni” to pomysł krakowskiego Instytutu Myśli Józefa Tischnera. W ostatnich latach wygłoszono kilkanaście wykładów pokazujących filozofię Tischnera w zestawieniu z myślicielami, którzy byli dla niego ważni. W internecie można znaleźć owoce tego pomysłu, m.in. wykład prof. Karola Tarnowskiego o Tischnerze i Lévinasie.

Tischner był bodaj pierwszym polskim filozofem, który zainteresował się poważniej myślą Emmanuela Lévinasa – francuskiego filozofa żydowskiego pochodzenia, jednego z głównych reprezentantów filozofii dialogu. Pierwszy tekst na jego temat opublikował w miesięczniku „Znak” w 1976 roku; praca nad nim, jak głosi wieść, trwała długo, ponieważ redaktor naczelna Hanna Malewska kilkakrotnie prosiła Tischnera o przeróbki i rozjaśnienie niektórych fragmentów. Szkic, który w efekcie powstał, do dziś uważany jest za jedną z najlepszych syntez myśli Lévinasa w języku polskim. Został on później opublikowany w książce „Myślenie według wartości”.

Lévinas należy do filozofów, którzy najsilniej i najtrwalej oddziaływali na Tischnera; ślady tego oddziaływania w jego własnej filozofii dramatu można odnaleźć jeszcze w książkach pisanych przez Tischnera w drugiej połowie lat 90. Wykład Karola Tarnowskiego to z jednej strony prezentacja myśli Lévinasa, a z drugiej – próba wydobycia tych wątków, które obu myślicieli łączyły, ale też wskazania tego, co ich różniło.
Wykład został wygłoszony 18 października 2013 r.; można go obejrzeć tutaj.