Wybitny amerykański historyk, autor m.in. książek „Skrwawione ziemie” oraz „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” będzie gościem głównym 16. Dni Tischnerowskich, które odbędą się w Krakowie w dn. 20-23 kwietnia. W piątek 22 kwietnia wygłosi wykład z cyklu Colloquia Tischneriana i weźmie udział w „Jaskini filozofów”.

Timothy Snyder jest profesorem Uniwersytetu Yale. Specjalizuje się w historii Europy Środkowej i Wschodniej. Mówi biegle w kilku językach, w tym również w polskim. Jest członkiem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, gdzie zresztą miał okazję poznać ks. Józefa Tischnera. Mimo młodego wieku (ma 47 lat) zasłynął już kilkoma publikacjami, które wywołały szeroką dyskusję. Popularność przyniosły mu zwłaszcza dwa opracowania poświęcone zbrodniom popełnionym przez systemy totalitarne: „Skrwawione ziemie” i „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie”. Uznanie przyniosło mu zwłaszcza niekonwencjonalne i odświeżające podejście do, wydawałoby się, znanej i dobrze już opracowanej problematyki.

Na wykład, jak i „Jaskinię…” – podobnie zresztą jak na wszystkie imprezy odbywające się w ramach krakowskich Dni Tischnerowskich – wstęp będzie wolny. Zachęcamy, żeby zarezerwować sobie już czas w kalendarzu!

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.