O „Alfabecie duszy i ciała” i o tym, co w myśleniu Tischnera jest wciąż poruszającego, rozmawiali w audycji z cyklu „Rachunek myśli” Karol Tarnowski i Wojciech Bonowicz.

 

Audycja, prowadzona w radiowej Dwójce przez Michała Nowaka, została wyemitowana 15 grudnia. Karol Tarnowski mówił o najważniejszych filozoficznych wątkach w myśli Tischnera, a Wojciech Bonowicz zwracał uwagę na jej praktyczne odniesienie. „U niego nie ma retoryki rewolucyjnej. Ale jednocześnie to myślenie uderza w podstawy społeczeństwa, które się konformizuje”, powiedział m.in. Bonowicz. Rozmówcy zwracali uwagę na to, jak ważne jest, aby np. w wychowaniu przyjąć proponowaną przez Tischnera postawę afirmatywną, wspierając ideę wolontariatu i wszelkie zaangażowanie młodych na rzecz wspólnego dobra.

Bardzo ciekawe były telefony od słuchaczy. Jeden z nich, który przedstawił się jako ks. Paweł, powiedział, że nikt inny tak jak ks. Tischner przez swoje teksty „nie kwestionuje mnie w moim chrześcijaństwie, w tym znaczeniu, że wytrąca z dogmatyzmu, z takiego przekonania, że coś tam już wiem o Panu Bogu”. Obaj rozmówcy podjęli ten watek, zwracając uwagę, że Tischner potrafił wzbudzić w człowieku chęć przemiany bez upokarzania go, zawstydzania, wbijania w poczucie winy.

 

Całej audycji, której inspiracją była publikacja „Alfabetu duszy i ciała”, można posłuchać tutaj.

A sam „Alfabet…” – zarówno w formie elektronicznej, jak papierowej – można zamówić tutaj.