3 stycznia Stefan Wilkanowicz, wieloletni redaktor miesięcznika „Znak”, niestrudzony propagator dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego (zwłaszcza chrześcijańsko-żydowskiego), skończył 95 lat.

 

Stefan Wilkanowicz – nestor środowiska tygodnikowo-znakowego – to postać niezwykle zasłużona dla polskiej kultury, polskiego życia społecznego i polskiego Kościoła. W latach 60. i 70. bliski współpracownik Karola Wojtyły, w kolejnych dekadach był m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”, członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich i wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dyskretnie, nie w blasku fleszy, przyczynił się do rozwiązania sporów wokół dawnego obozu. Jest też autorem preambuły do Konstytucji RP; jego propozycja pozwoliła zakończyć gorące i przedłużające się dyskusje wokół wpisania do ustawy zasadniczej tzw. invocatio Dei. Zapytany przez dziennikarza „Gościa Niedzielnego”, jak potrafił osiągnąć konsensus w tak trudnych sprawach, odpowiedział sentencją: „Międzyludzkość jest więcej niż trudna”.

Po przejściu na emeryturę stworzył Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak”. W 2005 roku z rąk papieża Benedykta XVI odebrał – jako pierwszy laureat – Oświęcimską Nagrodę Praw Człowieka im. Jana Pawła II. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała, a w 2017 – Nagrodę im. Ireny Sendlerowej. Jest też m.in. laureatem Nagrody Europejskiego Kongresu Żydów (2002).

„Pan Stefan to jest wyrzut sumienia. Wielu z nas zajmuje się na co dzień bzdurami: jak okazyjnie coś kupić, wygodnie się urządzić i przyjemnie spędzić sobotni wieczór. A pan Stefan myśli, co zrobić, żeby nigdy już się nie powtórzyły Auschwitz, Srebrenica i atak na World Trade Center…”, pisał przed laty na Łamach „Tygodnika Powszechnego” Wojciech Bonowicz.

W czwartek 17 stycznia o godz. 18 krakowski Klub Inteligencji Katolickiej (ul. Sienna 5, sala odczytowa, parter) zaprasza na dyskusję zatytułowaną „Stefan Wilkanowicz: chrześcijanin, obywatel, człowiek pojednania”. O życiu i działalności Jubilata rozmawiać będą prof. Andrzej Zoll, Henryk Woźniakowski i Tomasz Ponikło.

Natomiast w niedzielę 13 stycznia o godz. 11.30 w kościele św. Andrzeja Apostoła przy ul. Grodzkiej w Krakowie odprawiona zostanie Msza święta w intencji Jubilata.

 

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.