Tischner na Nowy Rok: „Wiara jest bardziej nadzieją niż pewnością”

„Kant powiada, że teodycea to próba rehabilitacji Pana Boga za świat, który stworzył. Ja w pewnym sensie uprawiam taką teodyceę. Usiłuję rehabilitować Pana Boga, choć [...]