16. Dni Tischnerowskie w Krakowie rozpoczną się w środę 20 kwietnia. Tego samego dnia przed południem czeka nas jeszcze jedno spotkanie w Strefie Tischnera. O tym, co to znaczy mieć filozoficznego mistrza i czy od Tischnera można było nauczyć się filozofii, opowie jego uczennica Anna Karoń-Ostrowska. Zapraszamy na godz. 11 do Radia Kraków!

Pretekstem do rozmowy jest nowe wydanie jej rozmów z ks. Józefem Tischnerem – „Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!”. Rozmowy zostały przeprowadzone w 1993 r., jednak drukiem ukazały się dopiero po śmierci autora „Etyki solidarności”.
Anna Karoń-Ostrowska jest filozofką związaną z kwartalnikiem „Więź”, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Instytutem Myśli Józefa Tischnera. W czasie tegorocznych Dni Tischnerowskich poprowadzi panel „Wolność sumienia a autorytet Kościoła”.
Spotkanie w Strefie Tischnera adresowane jest w pierwszej kolejności do licealistów. Na spotkaniu obecna będzie młodzież m.in. z X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz Zespołu Szkół nr 3 im. ks. J. Tischnera w Wadowicach. Jest ono jednak – jak pozostałe imprezy Strefy Tischnera – otwarte dla wszystkich chętnych. Rozmowę z Anną Karoń-Ostrowską poprowadzi Wojciech Bonowicz. Początek o godz. 11 w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków (al. Słowackiego 22). Wstęp wolny, zapraszamy!