17 kwietnia, w przeddzień 18. Dni Tischnerowskich, w księgarni De Revolutionibus w Krakowie odbyła się dyskusja zatytułowana „Wolność słowa: narzędzie dla demokracji czy populistów?” z udziałem Janusza A. Majcherka i Henryka Woźniakowskiego.

 

Na naszej stronie prezentowaliśmy już krótki reportaż z tego wydarzenia. Teraz możecie Państwo obejrzeć zapis całej dyskusji. Bezpośrednim pretekstem do jej zorganizowania była książka gościa głównego tegorocznych Dni Tischnerowskich, brytyjskiego historyka Timothy’ego Gartona Asha – „Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata”. To liczące przeszło 650 stron dzieło opublikowane zostało nakładem Wydawnictwa Znak w przekładzie Mieczysława i Filipa Godyniów. O tym, jakie wnioski płyną z zebranych przez Gartona Asha faktów, rozmawiali filozof i publicysta Janusz A. Majcherek oraz publicysta i wydawca Henryk Woźniakowski. Fragmenty książki „Wolne słowo” przeczytał Jacek Romanowski, a całe spotkanie prowadził Przemysław Skrzyński.

W rozmowie poruszono wiele wątków. Rozmawiano m.in. o tym, co dziś – w epoce tak szerokiego, swobodnego i szybkiego obiegu informacji, nieraz wzajemnie sobie przeczących – znaczyć może autorytet. „Brakuje dziś bardzo autorytetów, które wyrastałyby z nauki, ale ją przekraczały”, mówił w dyskusji Janusz A. Majcherek. „To jest możliwe, ale podnoszenie autorytetu intelektualistów wymaga też wysiłku z ich strony. Muszą się wyzbyć wielu swoich wad, a nie najmniejszą z nich (wierzcie mi, bo znam to środowisko) jest niezdolność spełnienia oczekiwań mediów. Profesorowie są przyzwyczajeni do wygłaszania wykładów, a tymczasem w telewizji proszeni są o minutowy komentarz> Nie rozumieją, że w telewizji minuta to jest wieczność”.

Filmowy zapis dyskusji trwa mniej więcej sto minut… Ale słucha się jej przyjemnie, bo też uczestnicy mówią bardzo przystępnie i prosto. W dodatku przetykana jest ona fragmentami książki, które czyta Jacek Romanowski. Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy, a także innych materiałów związanych z 18. Dniami Tischnerowskimi, które systematycznie w ciągu wakacji zamieszczamy na naszej stronie.

 

Książkę „Wolne słowo” Timothy’ego Gartona Asha można zamówić tutaj.

 

Autorem zdjęcia jest Jędrzej Kogut.