„Płynny gniew i widmo nowego populizmu” – taki tytuł nosi tekst ks. Tomásza Halíka opublikowany w najnowszym numerze kwartalnika „Więź” (lato 2018). Czeski duchowny ostrzega w nim przed rosnącym w siłę populizmem, które nie jest tylko spontaniczną odpowiedzią społeczeństw na pojawiające się problemy, ale ważnym narzędziem geopolityki.

 

„Uwaga mediów w krajach zachodnich skupia się w ostatnich latach na zjawiskach zachodzących w krajach arabskich”, pisze ks. Halík. Tragiczne jest jednak niedocenianie faktu, że autorytarny reżim Putina w Rosji prowadzi przeciwko Zachodowi systematyczną wojnę hybrydową, której ważnym elementem jest wszechstronne wspieranie ekstremistycznych ruchów populistycznych w tych krajach. Głównym celem tych działań jest dezintegracja Europy, rozpad Unii Europejskiej i sojuszu transatlantyckiego. (…) Owemu informacyjnemu >>praniu mózgu<< poddawani są w najwyższym stopniu mieszkańcy dawnego bloku wschodniego. Ma ono podważać ich zaufanie do Unii Europejskiej i NATO, siać chaos, wywoływać podziały i panikę w społeczeństwie oraz budzić histeryczny lęk przed uchodźcami”.

Część tej propagandy, zwraca uwagę czeski duchowny, jest „świadomie kierowana do chrześcijan i nie pozostaje bez echa w skrajnie konserwatywnych środowiskach katolickich, w których reżimy autorytarne zawsze cieszyły się sympatią”. Ale, jak pokazuje historia, tam, gdzie środowiska kościelne „zawierają sojusz z nacjonalistycznymi reżimami autorytarnymi lub partiami politycznymi, po upadku takich reżimów można się spodziewać szybkiego i radykalnego odejścia znacznej części społeczeństwa od Kościoła. Zamiast nostalgii za sielankowym obrazem >>chrześcijańskiej Europy<<, która istniała wyłącznie w marzeniach dziewiętnastowiecznych romantyków, powinniśmy ukazywać realistyczną wizję politycznego zaangażowania chrześcijan w proces integracji europejskiej. (…) Pokusie prowadzenia >.wojen kulturowych<< powinniśmy przeciwstawić wierność wizji papieża Benedykta, zgodnie z którą istotą kultury europejskiej jest współistnienie humanizmu chrześcijańskiego i humanizmu świeckiego czy też >>zdrowej laickości<<”.

Obok tekstu ks. Halíka w tym samym numerze „Więzi” można przeczytać m.in. artykuły ks. Andrzeja Draguły (o współczesnym kryzysie… niewiary), bpa Grzegorza Rysia (o encyklice papieża Franciszka Laudato si) czy Bożeny Szaynok (o najnowszych publikacjach na temat „Kościół a Żydzi”). Zachęcamy do zapoznania z zawartością całego numeru.

Najnowszy numer kwartalnika „Więź” można zamówić tutaj.