W najbliższy czwartek 7 kwietnia o godz. 19 zapraszamy do Gazeta Cafe w Krakowie (ul. Bracka 14) na spotkanie z ks. Manfredem Deselaersem, laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2005 r. „za pracę nad pojednaniem polsko-niemieckim i chrześcijańsko-żydowskim w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu”.

Ks. Manfred urodził się w 1955 roku w Düsseldorfie i jest katolickim księdzem z diecezji Aachen (Akwizgran).
Zanim zdecydował się zostać kapłanem, zaczął studia prawnicze, a w latach 1975-1976 przebywał w Izraelu jako wolontariusz z ramienia niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty/Służby na Rzecz Pokoju. Po kursie językowym w kibucu Dovrat, większość swej półtorarocznej służby spędził w Jerozolimie, pracując w domu dla dzieci niepełnosprawnych. Następnie studiował teologię w Tübingen i Chicago. W 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie. Sześć lat później rozpoczął w Polsce służbę na rzecz pojednania polsko–niemieckiego.
Początkowo uczył się języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W październiku 1990 roku zamieszkał w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1996 r. obronił swoją pracę doktorską „Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz” i został wykładowcą teologii fundamentalnej. Na polecenie bp. Heinricha Mussinghoffa z Aachen i w porozumieniu z kard. Franciszkiem Macharskim poświęcił się pracy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i chrześcijańsko-żydowskiego w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Od maja 2006 roku jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
Autor i współautor książek: „Bóg a zło” (Kraków 1999), „Dialog u progu Auschwitz” (Kraków 2003), „Bóg i Auschwitz” (Kraków 2007). W 2005 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2008 – Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.