S. Małgorzata Chmielewska, Karol Modzelewski, abp Grzegorz Ryś, Tadeusz Sławek i Jerzy Turowicz – oto tylko niektórzy spośród autorów, których spotkać możemy na łamach wydania specjalnego „Tygodnika Powszechnego”, zatytułowanego „Smak wolności”.

Przygotowany na rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. specjalny zeszyt o objętości 170 stron jest zaproszeniem do refleksji nad tym, co stało się wtedy i w następnych latach. „W wydaniu, które oddajemy w Państwa ręce, nie ma oczywiście pełnego bilansu minionego trzydziestolecia, nie ma też łatwych przepisów na to, czy i co można było zrobić lepiej. Prosta rzecz: nie ma także fantazji o spisku czy zdradzie, bo pamiętamy przecież, że wśród architektów przemian byli ludzie >>Tygodnika<< – że zasiadali przy Okrągłym Stole i w pierwszym niekomunistycznym rządzie albo że są współtwórcami preambuły do naszej Konstytucji.

Czego w takim razie mogą się Państwo spodziewać? Tego, co w >>Tygodniku<< najlepsze – dobrze postawionych pytań bez założonych z góry odpowiedzi. Świetnie napisanych tekstów i rzetelnie poprowadzonych rozmów. Spotkań z ludźmi, którzy – na bardzo różnych poziomach – polską wolność kształtowali, albo wizyt w miejscach, które o tej wolności mogą zaświadczyć.

Poznają Państwo chłopaka z wielodzietnej rodziny zjeżdżającego na nartach z K2, zakonnicę adoptującą niepełnosprawnego intelektualnie chłopca, wielkiego malarza hodującego kury. Piłkarza i psychoterapeutę, chemika i blogerkę kulinarną, arcybiskupa i kwakierkę, aktorkę i ekologa…”

Część prezentowanych materiałów była już publikowana na łamach „Tygodnika” (jak poruszająca rozmowa Przemysława Wilczyńskiego z s. Małgorzatą Chmielewską), część została przygotowana specjalnie do tego wydania. Na uwagę zasługuje zwłaszcza obszerny wywiad Rafała Wosia z Karolem Modzelewskim, zmarłym niedawno działaczem opozycji antykomunistycznej, laureatem – podobnie jak s. Małgorzata – Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera.

„Smak wolności” można kupić w kioskach, salonach i salonikach prasowych, lub zamówić tutaj.

Zdjęcie: strona internetowa „Tygodnika Powszechnego”.