„Wiara to jest egzystencjalne przeżycie. To nie jest zespół teorii, przekonań, lecz to jest coś, co angażuje całego człowieka”, mówił przed dwoma laty w Poznaniu ks. Adam Boniecki.

„Wiara to jest gruntowna przemiana. Jeżeli wierzę, to nie będę zabijał, będę dobrem zwyciężał zło. Jeżeli mowa o wierze w Ewangelię – to ja poważnie ją przyjmę. Temu musi towarzyszyć stopniowo, w rozwoju wiary, coraz lepsze poznawanie Ewangelii. Mam wrażenie, że tu jest też słaby punkt naszego polskiego wierzenia: że nasza znajomość Ewangelii, znajomość tego, czego Chrystus od nas oczekuje, jest nie dość, powiedzmy, wyczerpująca – nawet z tego, co nam Kościół pomaga zrozumieć. Ale uwierzyć to jest ryzyko. Ja wierzę, że nie skaczę do pustego basenu, że Bóg mnie przeprowadzi przez te rozmaite zakręty. Wierzę – i nie tylko ja – że On istnieje, że On jest. Ale… Jak to ktoś powiedział: >>Jak Boga nie ma, to Bogu dzięki; a jak Bóg jest – to nie daj Boże!<<”.
Spotkanie, które poprowadził o. Tomasz Dostatni OP, zorganizowała Fundacja Malta. W Internecie znaleźć można znaleźć jego prawie dwugodzinny zapis.

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim odbyło się 29 listopada 2017 w Auli Artis w Poznaniu w ramach cyklu spotkań „Skok w wiarę”, które poprzedzały odbywający się pod tym samym hasłem Festiwal Malta 2018. Jako ciekawostkę warto dodać, że bohaterką wcześniejszego ze spotkań organizowanych w ramach tego samego cyklu była Olga Tokarczuk. Nagranie ze spotkania z pisarką – laureatką Nagrody Nobla za rok 2018 – także można znaleźć w Internecie.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.