\We czwartek 29 kwietnia redakcja kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” zaprasza na sesję naukową „Wokół filozofii ks. Józefa Tischnera. Seminarium w 10. rocznicę śmierci”. W sesji udział wezmą: dr Dobrosław Kot („Miejsce metafory w filozofii Tischnera”), dr Adam Workowski („Paradoksy pojęcia spotkania”), dr Marek Rembierz („Etos uprawiania filozofii i odpowiedzialność filozofa. Kwestie metafilozoficzne w dociekaniach Józefa Tischnera”), dr Jan Wadowski („Między dobrem a złem. Agatologia w kontekście rozumu i wiary”), prof. Wiesław Wójcik („Wokół sporu o istnienie człowieka, czyli antropologiczna wersja dowodu ontologicznego”) oraz prof. Krzysztof Wieczorek („Chrześcijańska prolegomena śmierci”).
Sesję poprowadzi dr hab. Maciej Manikowski. Rozpocznie się ona o g. 11 w sali 45 Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Koszarowa 3).