„Sacralization and Desacralization. Political Domination and Religious Interpretation” – taki tytuł nosi wykład jednego z najwybitniejszych współczesnych socjologów Hansa Joasa, który przyjedzie do Warszawy na zaproszenie Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacji Konrada Adenauera. Wykład zostanie wygłoszony we wtorek 14 kwietnia o godz. 18 w siedzibie Centrum (ul. Foksal 11, I piętro). Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Wykład Hansa Joasa zostanie wygłoszony w ramach John Paul II Memorial Lectures, organizowanych od kilku lat przez Centrum Myśli Jana Pawła II razem z Fundacją Konrada Adenauera. Do tej pory wykłady w tym cyklu wygłosili: John Finnis, Vittorio Possenti i Rocco Buttiglione.
Urodzony w 1948 roku Hans Joas jest jednym z najwybitniejszych współczesnych socjologów i teoretyków myśli społecznej. Honorowy profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, związany jest również z uniwersytetami we Fryburgu oraz w Chicago. Członek Komitetu ds. Myśli Społecznej Uniwersytetu w Chicago. Dyrektor Centrum Maxa Webera w Erfurcie (2009–2011). Od 2011 r. jest członkiem Akademii Europejskiej oraz członkiem korespondencyjnym Austriackiej Akademii Nauk. Obecnie prowadzi badania nad procesami sekularyzacji i jej znaczeniem dla osób wierzących. Jest laureatem kilku znaczących nagród naukowych, m.in.: Nagrody Hansa Kiliana i Nagrody Rene Königa. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Tybindze oraz Uniwersytetu w Uppsali. Jest autorem wielu pozycji z dziedziny socjologii i historii idei. Po polsku ukazały się dwie: „Powstawanie wartości” (2009) i „Kulturowe wartości Europy” (2012).
Jednym z głównych celów badań prowadzonych przez Hansa Joasa jest przezwyciężenie uproszczeń, jakie pojawiały się i pojawiają w teorii sekularyzacji oraz jałowych konfliktów pomiędzy fundamentalizmem sekularnym i religijnym.
Wykład ma charakter otwarty. Więcej informacji można znaleźć tutaj