Wybitny filozof religii i wykładowca teologii fundamentalnej Hans Waldenfels SJ będzie gościem krakowskiej Akademii Ignatianum. Wygłosi dwa wykłady: „Franciszek – jezuita i papież” (we wtorek 14 kwietnia o godz. 17.15) i „Chrystus a religie świata” (w środę 15 kwietnia o godz. 17.15). Wykłady będą tłumaczone, warto skorzystać z okazji, by posłuchać tego cenionego uczonego.

Oba wykłady zostaną wygłoszone w Auli Wielkiej im. Grzegorza Piramowicza SJ Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26). Organizatorem pobytu o. Hansa Waldenfelsa w Krakowie jest Centrum Dialogu i Kultury. Spotkania poprowadzi Krzysztof Pawłowski, a wykłady tłumaczyć będzie Stanisław Łucarz SJ.
O. Wandelfels jest cenionym znawcą teologii fundamentalnej oraz filozofii religii. Urodzony w 1931 roku, w wieku dwudziestu lat wstąpił do zgromadzenia jezuitów. W pierwszej połowie lat 60. pracował jako misjonarz w Japonii, równocześnie kontynuując studia teologiczne i filozoficzne. Studiował też na rzymskim Gregorianum i na Uniwersytecie w Münster, a habilitację zrobił na Uniwersytecie w Würzburgu. Jako wykładowca był związany z Uniwersytetem w Bonn (1977-1997). W 1993 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W Polsce ukazały się m.in. jego książki: „Medytacje na Wschodzie i Zachodzie” (1984), „Religie odpowiedzią na pytanie o sens istnienia człowieka” (1987), „Odkrywać Boga dzisiaj” (1997), „Chrystus a religie” (2004), „Na imię mu Franciszek. Papież ubogich” (2014).