S. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty Chleb Życia, od wielu lat zajmująca się osobami ubogimi i bezdomnymi, została tegoroczną laureatką Medal Świętego Brata Alberta. Oprócz niej wyróżniono w ten sposób także koszykarza Marcina Gortata, aktora i reżysera Kazimierza Orzechowskiego, wokalistę Marka Piekarczyka oraz Jolantę i Tadeusza Tomalów, fundatorów domu dla osób niepełnosprawnych w Nieszawie.

Kapituła medalu przyznawanego przez Fundację Brata Alberta zbiera się co roku w rocznicę śmierci świętego, „aby zauważyć i docenić te osoby, które swoją działalnością niosą dobro dla tych, którzy go bardzo potrzebują – osób niepełnosprawnych, ubogich, wykluczonych społecznie”. W tym roku przypada dwudziesta rocznica ustanowienia nagrody, dlatego jej fundatorzy postanowili przyznać nie trzy (jak dotąd), ale pięć wyróżnień.

Siostra Małgorzata Chmielewska została wyróżniona za to, że – jak czytamy na stronie fundacji – i „od wielu lat zajmuje się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich. Jest pierwszą siostrą zakonną, która adoptowała dziecko cierpiące na zaburzenia autystyczne. Osoba o wielkim sercu, która >>uruchamia<< do działania tych, z którymi inni nie chcą mieć nic wspólnego”. Dodajmy, że za swoją działalność s. Małgorzata była już kilkakrotnie nagradzana, m.in. w 2012 roku otrzymała Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

„Koszykarz Marcin Gortat jest znany ze swoich sukcesów sportowych, a także działań na rzecz osób młodych. Jego Fundacja MG13 wspiera młodzież w dążeniach do realizacji własnych marzeń sportowych, którym na przeszkodzie często stają problemy finansowe. Sportowiec wspiera również działalność Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi, dzięki jego pomocy i zaangażowaniu w akcję >>Zbuduj z Bratem Albertem<< udało się przy ulicy Helenówek 7 otworzyć nowy Dom Pomocy Społecznej, w którym już od dwóch lat mieszkają podopieczni. Kolejną formą pomocy był udział w sesji zdjęciowej do charytatywnego kalendarza Fundacji na rok 2016.

Reżyser Kazimierz Orzechowski to postać nierozerwalnie związana z Ogólnopolskim Przeglądem Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych >>Albertiana<<. Rokrocznie koncert finałowy odbywa się na deskach krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego, którego dyrektorem przez długie lata był właśnie laureat. (…)

Marek Piekarczyk słynie ze swojej twórczości wokalnej jako lider rockowego zespołu TSA oraz juror jednego z muzycznych konkursów telewizyjnych. Muzyk chętnie współpracuje z osobami niepełnosprawnymi i na ich rzecz. Jest zaangażowany w organizację Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie oraz własnego festiwalu w Bochni.

Państwo Jolanta i Tadeusz Tomalowie 10 lat temu wybudowali w Nieszawie (woj. kujawsko-pomorskie) dom dla siebie i swojego syna Szymona. Niestety, mając dwadzieścia lat, zginął on tragicznie w wypadku samochodowym, a jego rodzice postanowili przeznaczyć nowy dom na rzecz osób potrzebujących. Darowiznę przekazali Fundacji im. Brata Alberta, która utworzyła w nim Środowiskowy Dom Samopomocy, docelowo dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Pierwszych uczestników dom przyjął już w listopadzie ubiegłego roku”.
Medale Brata Alberta zostaną wręczone podczas uroczystego finału „Albertiany” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 13 marca.