„Każda władza w każdym kraju usiłuje zawładnąć działalnością obywatelską. W Polsce jest to doprowadzone do mistrzostwa”, mówiła kilka miesięcy temu s. Małgorzata Chmielewska.

 

Jej wypowiedź można znaleźć na kanale YouTube należącym do Caritas Polska. S. Chmielewska od lat upomina się m.in. o to, aby państwo nie mnożyło przeszkód w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Niestety, z jej doświadczenia wynika, że jest z tym coraz gorzej. „Pomoc ludziom bezdomnym tak naprawdę od kilku lat jest niemożliwa. Czyli – my bez przerwy balansujemy na granicy prawa. I to nawet nie o to chodzi, która partia rządzi. Wcale nie. To chodzi o to, że my żyjemy w społeczeństwie, które tworzy systemy. Ludzie ubodzy są bardzo często poza systemami. Ludzie bezdomni wypadli z systemów”.

 

Przełożona Wspólnoty Chleb Życia zwraca uwagę na rosnące obciążenie biurokracją działalności na rzecz ubogich i gorzej sobie z życiem radzących współobywateli. Fundacje i stowarzyszenia muszą zatrudniać coraz więcej osób do pracy biurowej, żeby nie popełnić błędów w księgowaniu i sprawozdawczości. Wielu bezdomnym nie można pomóc, nie łamiąc lub przynajmniej nie naginając przepisów. „To jest świat, w jakim żyjemy i jaki sami tworzymy”, podkreśla s. Chmielewska.

S. Małgorzata Chmielewska za swą działalność została wyróżniona m.in. Nagrodą Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Więcej informacji o działalności Wspólnoty Chleb Życia można znaleźć tutaj.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.