W Internecie znaleźć można szereg materiałów filmowych poświęconych filozofii, w tym – filozofii polskiej. Dziś polecamy drugi odcinek cyklu rozmów z nestorami polskiej filozofii, którego bohaterem jest profesor Andrzej Półtawski. Wywiad z profesorem został przeprowadzony przez Arkadiusza Chrudzimskiego, a opublikowany przez portal Academicon.

„Zgadzam się z Robertem Spaemannem, że filozofia jest zawsze osobistą (że tak powiem) imprezą konkretnej jednostki myślącej. To jest zawsze indywidualna robota filozofa – co oczywiście odróżnia ją zasadniczo od nauki”, mówi w wywiadzie prof. Andrzej Półtawski. Opowiada w nim o swoim rozumieniu filozofii, ale też o swojej drodze filozoficznej, na której spotkał m.in. Romana Ingardena i Karola Wojtyłę. W drugiej części blisko godzinnej rozmowy krótko podsumowuje dorobek obu filozofów. Na pytanie, czy Wojtyła byłby zadowolony ze swojej spuścizny filozoficznej, profesor odpowiada, że ze spuścizny może tak, ale nie z tego, jak ona obecnie pracuje.
Urodzony w 1923 roku w Warszawie Andrzej Półtawski jest synem Adama Półtawskiego, artysty-grafika, postaci niezwykle zasłużonej dla polskiej typografii. W czasie II wojny światowej jako członek Armii Krajowej Andrzej Półtawski wziął udział w powstaniu warszawskim (jego oddział walczył na Żoliborzu), trafił do obozu w Pruszkowie, a następnie do stalagu Altengrabow. Po wojnie zamierzał początkowo iść na studia techniczne, ale w końcu zdecydował się studiować filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i pod opieką Romana Ingardena napisał pracę magisterską, którą obronił w 1950 roku. W latach 50. Półtawscy (Andrzej poślubił swoją żonę Wandę w 1947 roku) zaprzyjaźnili się z Karolem Wojtyłą; przyjaźń ta trwała ponad pół wieku. Pracę na uczelni Andrzej Półtawski podjął dopiero po październikowej odwilży i powrocie Ingardena na uniwersytet; wtedy też poznał kolejne pokolenie jego uczniów, m.in. Władysława Stróżewskiego i Józefa Tischnera. W 1970 roku prof. Półtawski został wykładowcą na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1982 roku kierował tam Katedrą Teorii Poznania). Związków z Krakowem jednak nie zerwał – w latach 1982-1993 wykładał teorię poznania w Studium Polskiej Prownicji Zakonu Dominikanów. Jako filozof zajmował się głównie zagadnieniami z pogranicza antropologii i etyki.
Nagranie miało miejsce 28 stycznia 2013 w Krakowie w mieszkaniu Pana Profesora. Można je obejrzeć tutaj.