Łopuszna ma wyjątkowe szczęście do autorów. W ostatnich latach ukazały się opracowania dotyczące historii wsi (autorstwa Marii Smarduch), kościółka (przygotowane przez Rafała Monitę), a teraz – monografia cmentarza w Łopusznej napisana przez Danutę Luberdę. Promocja książki zatytułowanej „Jackowa zagroda. Łopuszna 1813 – 2013” odbędzie się w niedzielę 1 lutego w Łopusznej.

„Jackowa zagroda” to popularna nazwa cmentarza zlokalizowanego w południowej części wsi, na „Jackowym” – w pasie ziemi przylegającym do szosy Nowy Targ–Szczawnica. Miejsce to wybrano na cmentarzy parafialny prawdopodobnie gdzieś w okolicach roku 1813. Wcześniej zmarłych mieszkańców Łopusznej chowano w otoczeniu kościółka.
Danuta Luberda przeprowadziła szeroką kwerendę – poczynając od ksiąg parafialnych, przez dokumenty gminne, po księgi wieczyste. Badania źródłowe wsparła licznymi rozmowami z mieszkańcami wsi. Ta benedyktyńska praca przyniosła budzące podziw owoce: nie tylko udało się opisać losy cmentarza (który w ciągu ostatnich dwu stuleci kilkakrotnie zmieniał swój kształt), ale też zidentyfikować większość mogił, które pozostawały bezimienne. W ten sposób historia cmentarza stała się też inaczej opowiedzianą historią Łopusznej. Danuta Luberda zapowiada zresztą we wstępie kolejną publikację: opowieść o poszczególnych rodach zamieszkujących tę niezwykłą wieś. W „Jackowej zagrodzie” opisała bowiem szczegółowo jedynie losy mieszkańców dworu i spoczywających na miejscowym cmentarzu księży.
Wielką wartością publikacji są załączone tabele (m.in. dotyczące liczby pochówków w różnych okresach istnienia cmentarza) i obfity materiał fotograficzny. W „Jackowej zagrodzie” zobaczymy nieznane dotychczas zdjęcia archiwalne, ale też dokumentację fotograficzną cmentarza w takim stanie, w jakim znajduje się on współcześnie.
W niedzielę 1 lutego o godz. 12.30 w Dworze Tetmajerów w Łopusznej odbędzie się uroczysta promocja książki z udziałem autorki i zaproszonych gości, m.in. rodziny Tischnerów oraz potomków rodów Kietlińskich, Lgockich i Bryjewskich. Rozmowę o tym, jak doszło do powstania „Jackowej zagrody” i jak wyglądała Łopuszna w dawnych latach, poprowadzi Wojciech Bonowicz. Będzie to jednocześnie okazja do nabycia egzemplarzy książki w cenie promocyjnej, na razie bowiem nie trafiła ona jeszcze do dystrybucji księgarskiej. Wstęp na spotkanie jest wolny, pogoda ma być piękna, więc – serdecznie zapraszamy!