W ubiegłym roku pożegnaliśmy wiele znakomitych osób – przyjaciół „Tischnerowskiej sprawy”. Będziemy o nich pamiętać. Do tradycji imprez tischnerowskich należy wspominanie z wdzięcznością tych, którzy odeszli, i nawiązywanie do dzieł, które pozostawili. Z radosnych wydarzeń wspominamy m.in. jubileuszowe Rekolekcje Tischnerowskie w Ludźmierzu, które poprowadził bp Grzegorz Ryś.

10 lutego zmarł Krzysztof Michalski, znakomity filozof, jeden z najbliższych przyjaciół ks. Tischnera, współtwórca i wieloletni prezes Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Jego śmierć to ogromna strata dla polskiej i światowej filozofii, ale też dla wszystkich, którym bliska jest spuścizna autora „Etyki solidarności”: Krzysztof Michalski był jednym z inicjatorów powołania Dni Tischnerowskich oraz Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, do samego końca zasiadał w jej jury, z jego inicjatywy odbywały się też „Debaty Tischnerowskie” w Warszawie, a wiedeński Instytut przyznawał Stypendium im. J. Tischnera. Michalski był też organizatorem słynnych kollokwiów w Castel Gandolfo i współautorem rozmów z Janem Pawłem II, na kanwie których powstała później książka „Pamięć i tożsamość”. Miał 65 lat.

18 lutego zmarła Ewa Hołubowicz, dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej, niestrudzona promotorka wiedzy o kulturze i Kościele, w tym szczególnie – o życiu i dziele ks. Józefa Tischnera. Od dłuższego czasu walczyła z chorobą nowotworową. Miała 51 lat.

Na początku marca podczas schodzenia ze szczytu Broad Peak w górach Karakorum zginął wybitny polski himalaista, przewodnik i ratownik górski Maciej Berbeka. Z wykształcenia był artystą plastykiem, wraz z żoną Ewą Dyakowską-Berbeką przygotował m.in. wystrój Izby Pamięci ks. Józefa Tischnera w Łopusznej („Tischnerówki”). Miał 58 lat.

26 marca po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Kozłowski, polityk i publicysta, wieloletni zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, po 1989 r. senator i minister spraw wewnętrznych. Z wykształcenia filozof, absolwent KUL-u, był bliskim przyjacielem ks. Tischnera. Miał 82 lata.

1 maja odeszła Maria Staszel, znana regionalistka. Z wykształcenia pielęgniarka-położna, przez trzy dekady wraz z mężem Józefem prowadziła w Nowym Targu dziecięcy zespół góralski „Mali Śwarni”. W latach 1999-2005 przewodniczyła nowotarskiemu oddziałowi Związku Podhalan; w tym czasie w siedzibie oddziału powstała Izba Regionalna im. ks. Józefa Tischnera.

24 maja, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła prof. Elżbieta Wolicka-Wolszleger, filozofka i artystka, wieloletnia wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i redaktorka miesięcznika „Znak”. Była inspiratorką wielu ważnych przedsięwzięć intelektualnych, znawczynią filozofii platońskiej, wybitną interpretatorką myśli św. Tomasza z Akwinu, Kanta, Heideggera, Gadamera, Jaspersa i Ricoeura.

28 października – w dniu swego patrona, św. Tadeusza apostoła – zmarł Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III Rzeczypospolitej, a wcześniej twórca i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, poseł na sejm i doradca rodzącej się „Solidarności”, jeden z architektów Okrągłego Stołu, w latach 90. specjalny wysłannik ONZ podczas konfliktu w byłej Jugosławii. Miał 86 lat.

20 grudnia zmarł ks. Herbert Hlubek, przyjaciel ks. Tischnera z lat studiów filozoficznych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez kilka dziesięcioleci pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego diecezji opolskiej. Za swoją działalność duszpasterską otrzymał w 2001 roku Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Miał 84 lata.

Oprócz Dni Tischnerowskich w 2013 roku odbyły się też kolejne edycje innych cyklicznych imprez związanych z osobą autora „Historii filozofii po góralsku”. W dniach 11-13 stycznia w Łopusznej Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” zorganizowało 8. Nauczycielskie Spotkania z ks. Józefem Tischnerem, w trakcie których można było posłuchać m.in. wykładów s. Barbary Chyrowicz, Michała Bardela, ks. Pawla Dančaka oraz Adama Workowskiego, a także koncertu kolęd w wykonaniu kapeli górali z Beskidu Śląskiego „Wałasi”.

W marcu odbyły się 7. Starosądeckie Dni Księdza Józefa Tischnera (gośćmi imprezy byli m.in. ks. Adam Boniecki i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski) oraz jubileuszowe 10. Rekolekcje Tischnerowskie w Ludźmierzu, które poprowadził bp Grzegorz Ryś (wśród gości był m.in. zespół Trebuni-Tutków i Anna Dymna). Zmarłych w minionym roku Krzysztofa Kozłowskiego oraz Tadeusza Mazowieckiego wspominano podczas 9. Wypominek Tischnerowskich, zorganizowanych w Łopusznej w dniach 8–10 listopada.

O wszystkim, co się działo, informowaliśmy na bieżąco na stronie Tischner.pl. Strona wciąż cieszy się dużą popularnością, a powiązany z nią profil na Facebooku ma ponad 2400 fanów. W Internecie krąży zresztą bardzo wiele materiałów poświęconych ks. Tischnerowi, spontanicznie powstają filmiki z jego myślami, wrzucane są też fragmenty programów z jego udziałem. Pod jednym z takich materiałów znalazł się charakterystyczny wpis młodego (prawdopodobnie) widza: „Szacun … słyszałem jego nazwisko w teleturniejach, wiadomościach i nie przywiązywałem do tej osoby większej uwagi… Ale jak tego wysłuchałem to muszę się pochylić 🙂 Osoba nietuzinkowa…”

Mamy nadzieję, że rok 2014 również da nam wiele powodów do radości i nadziei. Symboliczne było zakończenie roku 2013: 7 grudnia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznej, przy którym mieści się popularna „Tischnerówka”, odsłonięto uroczyście tablicę wykonaną przez artystę Piotr Frysztaka, zawierającą jedną z myśli ks. Tischnera. Podobnych tablic ma stanąć na Podhalu więcej, wszystko zależy od tego, ilu znajdzie się sponsorów. Dlaczego piszemy, że było to wydarzenie symboliczne? Bo myśl, jaką wybrano, stanowi dobre podsumowanie minionego roku: „Świat stoi naopak. Nie jest dobrze, ale zeby miało być tak całkiem źle, to tego nie powiym”.