„Gdy odprawia się rekolekcje i jeden człowiek doznaje usprawiedliwienia, usprawiedliwia się również Wszechświat. (…) W sprawach usprawiedliwienia nie obowiązuje zwykła arytmetyka. Nie wiemy, jaki pyłek ostatecznie przeważy szalę”, pisze we wstępie do tomu swoich rekolekcji ks. Michał Heller. Wybitny uczony, który ostatnio otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej, prezentuje się w najnowszej książce jako wrażliwy i inspirujący duszpasterz.

W książce zatytułowanej „Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje” zebranych zostało pięć serii rekolekcji wygłoszonych lub napisanych przez ks. Michała Hellera w latach 1979-2009. Dwie serie zostały połączone w jedną całość zatytułowaną „Usprawiedliwienie Wszechświata”. Skupiają się one na zagadnieniu sensu, a jednocześnie są „próbą przemyślenia od nowa chrześcijańskiej doktryny o stworzeniu”. Kolejna seria nosi tytuł „Rozmowy w nocy”. „Za czasów Chrystusa Palestyna też miała swoje polityczne i społeczne problemy”, pisze we wstępie do niej ks. Heller, „a jednak gdy Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa, rozmawiał z Nim o tym, co to znaczy narodzić się na nowo, a nie o tym, w jaki sposób wyzwolić się spod rzymskiej okupacji”. Powstałe w 1991 roku rekolekcje to próba spojrzenia na ludzkie sprawy „z najszerszej perspektywy”: zasad rządzących Wszechświatem, miejsca człowieka we Wszechświecie, problematyki czasu i przemijania.
Następna seria, zatytułowana „Poza bezpośredniość” to właśnie zachęta do tego, aby lepiej wykorzystać powierzony nam czas. „Bezpośredniość jest często trudną do przebicia otoczką”, zwraca uwagę autor; jeżeli pozwalam, by moje życie było tylko ciągiem chwil, „z których każda jest właśnie teraz i które są wypełnione tym, co robię, tym, co wciska się do mnie przez moje zmysły, o czym w tej chwili myślę, (…) to je zużywam”. Na wstępie tej serii rekolekcji pada pytanie: „Jak żyć?”, a kolejne konferencje są próbą odpowiedzi na drzemiące w tym pytaniu wyzwanie. Paradoks tej odpowiedzi, podkreśla ks. Heller, polega na tym, że nie da się jej udzielić słowami. Udziela się jej całym swoim życiem.
Książkę zamyka cykl rozważań zatytułowanych „Wielki Nieznajomy”. „W chrześcijaństwie Dobro, Prawda i Piękno przybrały konkretną Postać. Ewangelię przyniósł na świat Jezus Chrystus i On jest jej wypełnieniem. Nawet jeśli Go jeszcze nie ma i nadal na Niego czekamy, On jest Wielkim Nieobecnym. Ale jest to nieobecność swoistego typu. Jeżeli się przez nią przeniknie, to On jest. Jest bardziej niż wszystko inne”.
Ks. Michał Heller jest kosmologiem, filozofem i teologiem, profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2008 r. jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Całą sumę przeznaczył na stworzenie w Krakowie interdyscyplinarnego Centrum Kopernika. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.
Książkę „Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje” można nabyć tutaj.